MVO

MVO/ Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaamheid is voor Daerom! van wezenlijk belang. De drie p’s (people, profit, planet) moeten naar onze mening in balans zijn. Vanzelfsprekend willen wij ook graag winst maken, maar alleen als we ook rekening kunnen houden met mensen en onze leefomgeving.

Samenwerken doen wij graag zo duurzaam mogelijk; we investeren echt in de lange termijn. Concreet betekent dit onder andere dat Daerom niet tot nauwelijks papier gebruikt en dat de kilometers die wij moeten rijden zoveel mogelijk worden gecompenseerd door een jaarlijkse bijdrage aan KlimaatNeutraal, waardoor de uitstoot, veroorzaakt door het wagenpark, wordt gecompenseerd door investeringen in duurzame bosprojecten van de KlimaatNeutraal Groep

 

> Volgende onderwerp: Duurzaamheid in Kennisdeling