Duurzaamheid in Kennisdeling

‘meester door leerling te blijven’

De komende jaren gaan drie van de tien ambtenaren met pensioen. Hiermee verdwijnt natuurlijk een heleboel kennis en ervaring. En over het algemeen is men van mening dat hiermee ook de dienstverlening aan de burger onder druk kan komen te staan.

Daerom! vindt het dan ook uitermate belangrijk dat deze kennis behouden blijft binnen de gemeentelijke organisatie. Om deze borging structureel te maken hebben wij het concept ‘goed begeleid opgeleid’ in het leven geroepen.

Daerom! kan bemiddelen tussen overheden en ambtenaren die na hun pensioen nog willen werken. Nog beter is natuurlijk om de inzet van een dergelijke ervaringsdeskundige te koppelen aan de jeugdigheid van een ‘junior’ ambtenaar. Als opdrachtgever slaat u dan twee vliegen in één klap. U profiteert op een voordelige manier van de kennis en ervaring van de 67-plusser. Middels de één op één begeleiding van de junior ambtenaar spaart u dure opleidingskosten uit. Tevens zorgt u ervoor dat de kennis duurzaam wordt geborgd binnen uw organisatie.

> Volgende onderwerp: Partners