WOZ/BAG/ Lokale heffingen

‘vastgoed altijd in beweging’
Vastgoed is ondanks het permanente karakter van de materie, altijd in beweging. De uitvoering van de Wet WOZ is een regulier proces geworden. Het ene proces is weer afhankelijk van het welslagen van het andere. Daarnaast staan de termijnen vanwege de jaarlijkse herwaardering regelmatig onder druk. Genoeg zaken die aandacht behoeven en een groot beroep doen op de capaciteit en flexibiliteit van de afdeling.

Wij hebben diverse professionals beschikbaar voor de uitvoering van WOZ- en BAG-werkzaamheden én op het gebied van gemeentelijke belastingen.

We bieden de volgende professionals aan:

  • Modelspecialisten
  • WOZ-taxateurs
  • Werkvoorbereiders
  • BAG-specialisten
  • BAG-beheerders
  • Afdelingshoofden Belastingen
  • Clusterleiders Belastingen
  • WOZ/BAG/Belasting coördinatoren
  • WOZ/BAG/Belasting medewerkers.
> Volgende onderwerp: Informatiebeheer