Sociaal Domein

Omdat het om mensen gaat!
Het werkveld van de Sociale Zekerheid/Sociale Zaken kenmerkt zich door een stevige dynamiek. Een dynamiek die vaak in gespannen verhouding kan staan met de bezetting in uw organisatie. Nieuwe taken die binnen strakke financiële kaders moeten worden uitgevoerd.

Dit vraagt om adviseurs die stevig in hun schoenen staan. Bevlogenheid, flexibiliteit en professionaliteit zijn de kernwaarden van onze adviseurs.

Daerom! is binnen het Sociaal Domein actief met integraal klantmanagers. Wij zijn van mening dat het participatieproces het beste gebaat is bij een integrale aanpak; waar doel- en rechtmatigheid in één proces/ persoon zijn gesitueerd.

Vanzelfsprekend kunnen wij u ook van dienst zijn met jobcoaches, re-integratieconsulenten, kwaliteitsmedewerkers, inkomensspecialisten, uitkeringsadministrateurs en medewerkers terugvordering en verhaal.

> Volgende onderwerp: WOZ/BAG/ Lokale heffingen