Publiekszaken

‘omdat het om mensen gaat’
Als er een vakgebied is waar overheid en burger elkaar ontmoeten is het wel publiekszaken/burgerzaken. Dit vereist natuurlijk een voortreffelijke en duurzame dienstverlening. Daerom! draagt hier graag aan bij met ervaren professionals die binnen dit segment op diverse terreinen kunnen worden ingezet. Hierbij valt te denken aan ervaren consultants voor de back-office, Burgerlijke Stand, BRP-specialisten en  ondersteuners voor de zelf-evaluatie.

> Volgende onderwerp: Sociaal Domein