Verandermanager tevens gemeentesecretaris a.i.

Opdrachtgever Gemeente Schagen
Locatie Schagen
Uren 32
Duur opdracht 1-3 tot 1-7
Tarief 100-150
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 25 februari 2022

Opdrachtomschrijving

De gemeente Schagen zet in op een nieuwe koers omdat wij inwoners en ondernemers een betere dienstverlening willen bieden. Focus van deze cultuur ligt bij open communicatie en snellere en betrouwbare uitvoering.
Vooruitlopend op de werving van een nieuwe gemeentesecretaris is besloten een ervaren verandermanager in te zetten. Deze heeft in de afgelopen periode zijn in opdracht van het College de problemen in kaart gebracht en oplossingsrichtingen geformuleerd. Nu de problemen in kaart zijn gebracht en oplossingsrichtingen zijn benoemd, breekt er een nieuwe fase aan; de oplossingsrichtingen worden uitgewerkt in concrete plannen die de gesignaleerde problemen en knelpunten moeten gaan oplossen, zodat met de uitvoering ervan gestart kan worden. Het College wil graag dat een ervaren verandermanager deze verbeterslag van de organisatie uitvoert, zodat de nieuwe gemeentesecretaris een goede start kan maken in deze vernieuwde organisatie.

Het vernieuwen van de organisatie bestaat uit 4 fasen, 1 en 2 zijn nu achter de rug, het proces vloeit nu over in fase 3 en 4;

  • Fase 3; werken aan voorwaarden voor vernieuwing en ontwerpen en introduceren van passende interventies
  • Fase 4; implementeren van structurele oplossingen

Het College wil dat de gemeente Schagen een prettige werksfeer heeft waar als team gewerkt wordt in het belang van de inwoners. Het College voelt zich onderdeel van dat team en wil met de verandermanager samen werken aan een open sfeer in het gemeentehuis en naar de samenleving.

Kandidaatomschrijving

Kandidaat is een ervaren verandermanager die tevens de rol van gemeentesecretaris a.i. op zich kan nemen.
Het is van belang dat de verandermanager ervaring heeft met de geschetste thematiek en kan aantonen meerdere verandertrajecten bij gemeenten succesvol te hebben afgerond.
De verandermanager is iemand die zich actief in gaat zetten voor de doorontwikkeling van de organisatie.
Een krachtige persoonlijkheid, zonder autoritair gedrag maar juist met een flinke dosis humor en relativeringsvermogen.
Zichtbaar te zijn in de organisatie voor alle medewerkers en vindt het leuk om zijn kennis, ervaring en expertise te gebruiken om anderen te inspireren.
Hij is niet bang om moeilijke beslissingen te nemen, maar kunt deze goed uitleggen aan de organisatie.
Verbinding brengen in de organisatie en in relaties is een absolute kracht van de verandermanager.

Eisen

  • Aantoonbaar meerdere verandertrajecten bij gemeenten succesvol afgerond
  • Aantoonbare ervaring als gemeentesecretaris (a.i.) bij verschillende gemeenten
  • Na afloop van de opdracht biedt de verandermanager gedurende maximaal 1 jaar (pro deo) ondersteuning aan de directie en de nieuwe gemeentesecretaris om de verdere ontwikkeling van de organisatie te kunnen garanderen
Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl