Teammanager Ruimte

Opdrachtgever Gemeente Waterland
Locatie Monnickendam
Uren 30-36
Duur opdracht zsm voor 6 maanden
Tarief 90-115
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 9 februari 2022

Organisatie
De gemeente Waterland

De gemeente Waterland telt ruim 17.000 inwoners en bestaat uit de kernen Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude, Marken, Monnickendam, Overleek, Purmer, Uitdam, Watergang en Zuiderwoude. Waterland wordt gekenmerkt door een combinatie van authentieke kernen met hoogwaardige cultuurhistorische achtergrond, afgewisseld met een groen en open landschap met een bijzonder veenweidegebied. De naam Waterland verwijst naar de vele waterrijke gebieden, en de ligging aan de Gouwzee en het Markermeer.

De ligging van Waterland nabij Amsterdam en aan het Markermeer is economisch, recreatief en toeristisch aantrekkelijk. De combinatie van  die factoren wordt ook wel gezien als ‘het Waterlandse goud’.

Het team
Als teammanager ruimte ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het team Ruimte dat bestaat uit de clusters Vergunningen, Ruimtelijke ordening, Handhaving en Regio.

Opdracht
De personele verantwoordelijkheid voor de medewerkers binnen het team staat centraal in deze opdracht. Je stuurt als teammanager ongeveer 30 à 35 medewerkers aan. Als teammanager creëer je samen met de medewerkers binnen het team een lerende én veilige omgeving. Je stimuleert en coacht de ontwikkeling van het team als het gaat om eigenaarschap en de individuele ontwikkeling van medewerkers. De clusters vervullen de rol van eigenaar van processen.
Zij zijn resultaatverantwoordelijk en werken ‘vanuit de bedoeling’. Het is aan de teammanager om de clusters daarin te faciliteren, te ondersteunen en te coachen.

Als teammanager ben je eindverantwoordelijk voor het team en zorg je voor een adequate doorvertaling van de opdrachten van de directie binnen het team. Je bent verantwoordelijk voor en het aanspreekpunt wat betreft de kwaliteit van de werkzaamheden van het team in z’n geheel en van de individuele resultaten van de medewerkers binnen het team. Daarbij stuur je op een integrale aanpak bij het realiseren van strategische doelen en opgaven.

Inhoudelijke oriëntatie
Naast een algehele strategische visie beschik je  ook over een inhoudelijke oriëntatie zodat je een klankbordfunctie voor de medewerkers kan vervullen.

Het team Ruimte is integraal verantwoordelijk voor ruimtelijke processen binnen de gemeente. De rollen zijn uiteenlopend maar hebben altijd de fysieke leefruimte als gemeenschappelijke deler. Medewerkers zijn gespecialiseerd in het verlenen van vergunningen, handhaving, ruimtelijke procedures, maar ook duurzaamheid, klimaatadaptatie en toerisme behoren tot de specialisaties. Gelet op de thema’s zit er een belangrijke regionale component binnen dit team. Diverse expertises zijn samengevoegd om de gemeente Waterland op ruimtelijk vlak in de regio te vertegenwoordigen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. BYOD regeling is van toepassing; kandidaat maakt gebruik van eigen laptop en telefoon;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen het beleidsdomein Ruimte;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als leidinggevende binnen het beleidsdomein Ruimte (50 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als leidinggevende binnen het beleidsdomein Ruimte binnen een gemeentelijke instelling (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de voorbereiding van de omgevingswet en implementatie van de bijbehorende software (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met integrale management- en verantwoordingsrapportages, inclusief een heldere budgetverantwoordelijkheid (25 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl