Teammanager Financiën

Opdrachtgever Gemeente De Ronde Venen
Locatie Mijdrecht
Uren 32
Duur opdracht vanaf 15-3 voor 12 maanden
Functieschaal 12
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 9 maart 2022

Organisatie
De organisatie van de gemeente De Ronde Venen is in transitie. Per 1 februari 2022 werken we in een directiemodel met een 3-hoofdige directie bestaande uit een algemeen directeur, een COO en een CFO. De CFO is tevens concerncontroller. Onder de directie fungeren momenteel 19 teams. In het komende half jaar wordt de organisatiestructuur herzien op basis van nieuwe uitgangspunten ten aanzien van leiderschap, samenwerking en procesgericht werken.

Op gebied van financiën en control zijn er twee hoofdopgaven:
1. Vorm en inhoud geven aan de concern brede control in de stafeenheid control.
2. Vorm en inhoud geven aan de inrichting van financiële functie; vanuit de financiële kaders inrichten van de P&C cyclus, financieel advies en – administratie, stuurinformatie, rollen op orde brengen en op elkaar afgestemde beleid en uitvoering.

Voor de tweede opgave zoeken voor een periode van 1 jaar een interim hoofd Financiën. Hij of zij rapporteert rechtstreeks aan de CFO.

Opdracht
1. Aansturing van het team Financiën. Als gevolg van diverse personele wisselingen, langdurig verzuim en krappe arbeidsmarkt heeft het team een leider nodig die de medewerkers door een lastige periode heen leidt. Het is van belang om het team te coachen, zodat de ontwikkeling en de kwaliteit naar een “next level” gaat. Bij een aantal medewerkers is een individueel ontwikkelingstraject reeds ingezet.
2. Als kwartiermaker in samenwerking met de CFO de financiële functie verder uitwerken en inrichten in lijn met de ontwikkeling van de organisatie als geheel.
3. Het vastleggen en volgen van processen op gebied van financiën, standaardisatie, digitalisering en ‘line of support’ vanuit het team Financiën.
4. In het bijzonder aandacht besteden aan de volgende inhoudelijke issues:

  • Capaciteitskosten;
  • Belastingverordeningen & accountmanager gemeentebelastingen Amstelland;
  • Budgethouders (aantal, rollen, centraal / decentraal);
  • Verplichtingenadministratie;
  • Financieel systeem; verdere digitalisering en samenhang tussen systemen (U4F, Beaufort en Pepperflow);
  • Versterken van kennis / kwaliteit op gebied van financiën in alle lagen van de organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als teammanager Financiën binnen een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende bij een gemeente (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als (Financieel) controller bij een gemeente (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met Unit4Financials (vermeld dit duidelijk in het cv.) (5 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met BBV (vermeld dit duidelijk in het cv.) (5 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met IV3 als systeem (vermeld dit duidelijk in het cv.) (5 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het doorvoeren van organisatieveranderingen (geef in het cv minimaal 1 voorbeeld hiervan) (15 punten);
9. Een afgeronde hbo bachelor, wo master of wo bachelor opleiding op het gebied van accountancy of bedrijfseconomie (10 punten);
10. Een maximum uurtarief van €110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten);
11. Aantoonbare kennis en werkervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen (10 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl