(GESLOTEN) Teammanager Control & Advies / Concerncontroller

Opdrachtgever Gemeente Purmerend
Locatie Purmerend
Uren 36
Duur opdracht zsm tot 1 juli. 2x 6 maanden verlenging
Tarief 90-125
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 25 november 2020

De stad
Purmerend is een prachtige stad om voor te werken. Met ruim 81.000 inwoners is het een middelgrote stad, van alle gemakken voorzien. Een stad waar het fijn wonen is met ruimte voor ontwikkeling, ambities en groei. De komende jaren groeien we naar ruim 100.000 inwoners en zien we meer werkgelegenheid ontstaan als gevolg van de binnenstedelijke bouw- en transformatieopgave. Naast het werken aan de stad Purmerend, werken we ook voor de Beemster; een werelderfgoed met veel opgaven in het buitengebied en in de dorpskernen. Twee verschillende werelden. Dat maakt het werken voor de gemeente Purmerend juist zo aantrekkelijk. In 2022 gaan we samen verder als één grote gemeente. Zo werken we samen aan een prachtig Purmerend, klaar voor de toekomst.

De organisatie
De organisatie van Purmerend bestaat uit drie domein en een concernstaf. De financiële functie van de gemeente bestaat uit de Concerncontroller (lid Concernstaf) en 2 teams in het Domein Bedrijfsvoering & Diensten: Control & Advies en Financiën. De organisatie denkt nog na over de organisatiestructuur van de financiële functie voor in de nieuwe situatie. De concerncontroller zal daarin een onafhankelijke positie krijgen. Met de definitieve keuze voor de organisatie van de financiële teams is geen haast: de juiste keuze en een gedragen visie op de toekomst is belangrijker. Het moet passen in de organisatieontwikkeling van de gemeente. In het laatste voorbereidingsjaar voor de fusie zal de concerncontroller vanwege het belang van de fusie opgave het team Control & Advies aansturen. Het team Control & Advies bestaat uit 11 FTE (2 business controllers, 8 financial controllers en de interne accountant)

Opdracht
Je bent concerncontroller én teammanager. Je bent in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het slagen van het financiële deel van de fusie opgave: in samenwerking met het team Financiën moet de financiële infrastructuur klaar gemaakt worden voor de nieuwe gemeente en moet een Kadernota en een begroting 2022 voor de nieuwe gemeente met de harmonisatiekeuzes worden gemaakt, terwijl de controlcyclus van de bestaande gemeenten doorgaat. Voor de beide gemeentebesturen en de directie van de organisatie ben je het inhoudelijk gezicht van deze opgave. Deze opgave doe je samen: samen met het eigen team Control & Advies, maar met name ook samen met het team Financiën. Er is enthousiasme om ermee aan de slag te gaan, dus: een mooie opdracht!

De concerncontroller heeft als belangrijkste taken:

  • adviseren van het bestuur en de directie over de kwaliteit en de doelmatigheid van bedrijfsprocessen en de effectiviteit van de gemeentelijke producten;
  • adviseren van het bestuur en de directie over de vormgeving en naleving van kaders en richtlijnen en de kwaliteit van de overgelegde informatie in de p&c cyclus;
  • het toezicht op de administratieve organisatie en de werking van de interne controle
  • zorgdragen dat risico’s en beheersmaatregelen periodiek in beeld worden gebracht
  • toezicht en advisering over de projecten van de gemeente met een consequenties voor het weerstandsvermogen van de gemeente, waaronder in ieder geval Stadsverwarming Purmerend, HVC, fusie met Beemster en de vastgoed- en grondexploitaties
  • toetsen van college- en raadsvoorstellen op financiële en beheersmatige aspecten en advisering over de kwaliteitsverbetering van deze stukken in zijn algemeenheid

De teammanager heeft als taak om de medewerkers te faciliteren om hun advisering richting directie en teammanagers van de domeinen zo goed mogelijk te kunnen doen. Dit ‘faciliteren’ is belangrijk. De afgelopen 2 jaren zijn er veel personele wisselingen geweest. De teammanager moet zorgen voor een stabiele en prettige werkomgeving, zodat de controllers hun werk als helpende handen van de organisatie goed kunnen oppakken. Ze leveren daarbij maatwerk per domein. De teammanager moet ook een sterke inhoudelijke sparringpartner zijn voor de controllers. In Purmerend worden grote ontwikkelingen ter hand genomen met ingewikkelde financiële aspecten en daar valt de fusie zeker onder. De samenwerking met het team Financiën is cruciaal, naast samenwerkingsvaardigheden gaat het ook om inhoudelijke expertise. Een belangrijk aandachtspunt voor de teammanager is de invulling van de business control functies in samenwerking met de directeuren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 5 jaar als concerncontroller binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Uurtarief maximaal € 125 excl. BTW / inclusief reiskosten woon-werk;

Gunningscriteria (weging)
4. Afgeronde opleiding op WO master niveau in de richting van bedrijfseconomie, bedrijfskunde of registercontroller (RC) (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 8 jaar als concerncontroller binnen een gemeentelijke instelling op (25 punten); 6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel leidinggevende in een gemeente van meer dan 75.000 inwoners (25 punten);
7. Aantoonbare kennis van de financiën van grondexploitaties, gemeentelijk vastgoed en/of deelnemingen (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met een gemeente die gaat fuseren (10 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl