Teamleider sociaal team

Opdrachtgever Gemeente Amstelveen
Locatie Amstelveen
Uren 24
Duur opdracht Van 17-6-2019 t/m 17-9-2019
Uurtarief 70-90
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 6 juni 2019

Opdrachtomschrijving

Amstelveen is een ondernemende, groene en internationale stad. Aalsmeer is een levendige gemeente met een rijk verenigingsleven en veel bedrijvigheid. Beide zijn gelegen nabij Amsterdam en Schiphol. Daardoor is de organisatie groot genoeg voor voldoende uitdaging en klein genoeg voor een persoonlijke sfeer.

De uitvoeringsorganisatie Amstelveen en Aalsmeer (AA) kent drie afdelingen binnen het Sociaal Domein: Sociale Voorzieningen, Jeugd en Samenleving en Werk en Inkomen. Een groot deel van het werk van de afdeling Jeugd & Samenleving richt zich op het sociaal domein en wel op klantgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van zorg en ondersteuning en op preventie. Daarnaast speelt de afdeling een belangrijke rol op het thema maatschappelijke ontplooiing in de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. De afdeling is onderverdeeld in drie teams: Jeugd (jeugdhulp, leerplicht, jongerenwerk), Complexe casuïstiek in het sociale domein (via twee sociale teams) en Samenleving (collectieve voorzieningen, preventie, ontplooiing).

Het Sociaal Team, dat bestaat uit ongeveer 30 professionals (hulpverleners/casusregisseurs, gezinscoach/trajectbegeleiders, een kwaliteitsadviseur, gedragswetenschapper, ondersteuning) heeft als taken: regie voeren op hulpverlening in MPG-situaties, optreden in geval van crises t.a.v. sociale problematiek. Het team heeft te maken met o.a. uithuisplaatsingen, huiselijk geweld, verward gedrag, vechtscheidingen. Voor GGZ-problematiek en huiselijk geweld heeft het teamspecialisten in huis. De gedragswetenschapper begeleidt regisseurs in de casuïstiek. Het team is schakel tussen in- en externe ketenpartners: gemeentelijke afdelingen en externe zorgpartijen, politiek, Veilig Thuis, etc. Belangrijke kwaliteitsschakel in de werking van het team is dat tijdig multidisciplinair overleg plaatsvindt met gezin/inwoner en betrokken netwerkpartners.

Vanwege tijdelijke afwezigheid van de huidige teamleider is het team op zoek naar een interim Teamleider.

Als Teamleider stuur je het team aan, ben je verantwoordelijk voor HRM-taken, stimuleer je de samenwerking met de ketenpartners, herken je wanneer extra aandacht voor medewerker of casus nodig is, escaleer je op tijd, vorm je een buffer tussen bestuur en team, bewaak je de positie van het team en de belangen van de gemeente in het netwerk.

Werkzaamheden:

 • Leidinggeven aan team;
 • HRM-taken (ziekte, verzuim, verlof, bezetting, werving);
 • Met het managementteam van de afdeling de bedrijfsvoering en het beleid van de afdeling beheren en ontwikkelen;
 • Advisering aan hoofd afdeling en colleges van BenW, afstemming met collegae, aanspreken en betrekken van externe partijen;
 • Inschatten van risico’s, denk aan geweld/veiligheid;
 • Begeleiding van medewerkers;
 • Sturen op het werkproces, monitoring en kwaliteitsbewaking;
 • Bijdragen aan ontwikkeltrajecten zoals digitalisering en waar nodig aan beleidsprocessen.

De opdracht loopt tot 17 september 2019 en er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaat omschrijving

 • HBO opleiding afgerond.
 • Kennis van sociaal domein.
 • Minimaal twee jaar ervaring in werken voor een lokale overheid.
 • Kennis van huiselijk geweld, verward gedrag.
 • Minimaal drie jaar ervaring als leidinggevende van een grote organisatie-eenheid.
 • Beschikbaarheid gedurende de vakantieperiode juli-augustus (geen lange vakanties in deze periode) is een must.
 • Eigen motivatie kandidaat hoe opdracht in te vullen.

Gespreksplanning

De gesprekken worden gevoerd op woensdag 12 juni (middag tussen 14.00 en 17.00 uur).

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring