(GESLOTEN) Teamleider Planning & Control

Opdrachtgever BEL Combinatie
Locatie Eemnes
Uren 36
Duur opdracht zsm 6 maanden
Tarief 105-125
Contactpersoon
E-mail
Telefoon
Reactietermijntot 1 september 2020

Organisatie

De BEL Combinatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Opdrachtomschrijving

De primaire opdracht die er ligt is dat je leiding geeft aan cluster Planning & Control, onderdeel van team Control & Financiën. Binnen het cluster zijn adviseurs en consulenten werkzaam, zowel voor de drie gemeenten als voor de uitvoeringsorganisatie. De P&C-cyclus is leidend voor de werkzaamheden binnen het cluster.

Vanuit de primaire opdracht die voorligt, vloeien de volgende ‘deelopdrachten’ voort:

 • Het cluster bestaat uit ongeveer 14 Fte en wordt op dit moment vooral ingevuld door interim medewerkers. De ontwikkeling om te gaan bouwen aan een team dat bestaat uit vaste medewerkers, is reeds ingezet en moet worden gecontinueerd.
 • Binnen het cluster is ingezet op een ontwikkelslag, onder de titel ‘duidelijkheid en aandacht’. Samen met de programmamanager geef je vorm en uitvoering aan die ontwikkeling.
 • Binnen de gemeenten en de uitvoeringsorganisatie is sprake van een bezuinigingstaakstelling en daar moet invulling aan worden gegeven.

Als Teamleider P&C vervul je een brug- en schakelfunctie tussen de medewerkers, het MT en de bestuurders van de drie gemeenten. Je bewaakt het functioneren van jouw cluster, in relatie tot de interne bedrijfsprocessen. Er wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op jouw vakinhoudelijke expertise en jouw vaardigheden als coach en verbinder. Je hebt een track record op het gebied van financiën; de planning & control-cyclus binnen een gemeente heeft dan ook geen geheimen voor jou. Je hebt een belangrijke rol in de dynamiek en slagvaardigheid binnen jouw cluster en naar de rest van de organisatie. Je bent in staat om waar nodig jouw medewerkers effectief aan te spreken en bij te sturen, zodat jullie er samen voor zorgen dat de gewenste resultaten worden bereikt, binnen de afgesproken kaders.

Als teamleider P&C ben je HR-verantwoordelijk voor de medewerkers binnen het cluster. Daarnaast ben je formeel verantwoordelijk voor het middelenbeheer, de kwaliteit en doeltreffendheid van de geleverde producten en de efficiency van de ingezette personele capaciteit en middelen binnen het cluster.

Je bent, als teamleider, onderdeel van het Management Team. Vanuit die rol denk je mee over de organisatiebesluiten, draag je deze uit en stuur je op de realisatie van die besluiten.

 

Kandidaatomschrijving

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leidinggevende op het gebied van P&C/financiën binnen een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als leidinggevende op het gebied van P&C/financiën binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Aantoonbare werkervaring met minimaal 2 ontwikkelopgaves ten aanzien van bedrijfsvoering / financiën / in politiek bestuurlijke omgeving (2 referentie- uit de afgelopen 5 jaar);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Controller of Financieel Adviseur in de afgelopen 8 jaar.

Competenties

 • Academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld Bedrijfseconomie, meerjarige en brede managementervaring in een politiek-bestuurlijke context;
 • In staat om vanuit bedrijfsmatige inzichten resultaten te realiseren;
 • Mensgerichte leidinggevende, met coachende stijl. Motiverend en schept ruimte voor groei en ontwikkeling;
 • Onafhankelijke denker, die scherpte brengt en helder is. Je zet met lef je eigen visie neer en biedt waar dat nodig is op natuurlijke wijze tegenspel;
 • In staat concrete vertaalslag te maken naar de werkpraktijk. Daarmee geef je richting, ben je boegbeeld en inspiratie voor medewerkers en collega MT-leden;
 • Zichtbaar in de organisatie en je straalt rust uit: je weet waar je mee bezig bent en houdt koers;
 • Nadrukkelijke affiniteit met complex politiek bestuurlijk speelveld en sensitief daarop.

Gespreksplanning

De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op dinsdag 8 september 2020 en donderdag 10 september 2020.

Over Daerom!
Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.
Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl