(GESLOTEN) Teamleider afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

Opdrachtgever Gemeente Heerenveen
Locatie Heerenveen
Uren 28
Duur opdracht Vanaf begin 2021 voor 2 jaar
Tarief 75-100
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 6 november 2020

Opdracht omschrijving

Wij zijn, per direct, op zoek naar een teamleider voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Het gaat om een nieuwe, tijdelijke functie (vooralsnog 2 jaar, 0,8 fte) voor het team Economisch zaken, duurzaamheid en wijkmanagement, (totaal 16 fte).

Context

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Heerenveen is een hele leuke afdeling om voor te werken. Zij werken met passie aan zeer diverse opgaven voor de samenleving binnen het fysieke domein. Ze spelen in op initiatieven vanuit de maatschappij, maar hebben ook te maken met implementatie van nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet. De groei van het aantal projecten en opgaven heeft de afgelopen jaren geleid tot een verdubbeling van het aantal fte’s op de afdeling.

Deze groei geeft aanleiding om de afdeling, als pilot voor twee jaar, in te delen in teams en daarvoor het management uit te breiden met twee teamleiders. De teams bestaan uit professionals die in hoge mate zelfstandig werken.

Voor een van de twee nieuwe teams (Stedenbouw, juridische planologie, projectleiders fysieke leefomgeving en programma Omgevingswet en ruimtelijk beleid ) is inmiddels een interne kandidaat benoemd.

Als teamleider heb je de verantwoordelijkheid voor het effectief en samenhangend functioneren van je team. Het afdelingshoofd verzorgt de verbinding met de andere afdelingen en de directie. De teamleiders vallen rechtstreeks onder het afdelingshoofd.

De twee nieuw te vormen teams functioneren nu nog op een andere manier; ze bestaan uit een aantal kleinere informele eenheden. Tegelijk met de aanstelling van de teamleiders moeten dus zowel het management als de teams verder vorm krijgen.

Naast deze twee nieuwe teams wordt een team Ondersteuning gevormd , dat rechtstreeks onder het afdelingshoofd valt.

Wat is je bijdrage aan de nieuwe afdelingsorganisatie?

Je richt je vooral op het interne management van je team. Daarbij onderscheiden we de vormingsfase van de nieuwe afdelingsorganisatie en de periode daarna.

Je moet in de eerste periode de interne samenwerking binnen je team, tussen de teams en met de rest van de organisatie, doorontwikkelen. Dat doe je door te verkennen, te bespreken, te faciliteren en te beslissen. Dit gaat in nauwe samenspraak met je collega’s, collega-teamleider en het afdelingshoofd.

Verantwoordelijkheden

Wat ga je doen na de eerste vormingsfase?

1. Je geeft integraal leiding aan je team binnen afdeling RO. Hierbij ligt jouw focus op:

a. de inhoudelijke taken en resultaten van het team (ontwikkeling van beleid, projecten, opgaven en resultaten, signalering en analyse van ontwikkelingen en knelpunten in het beleid);

b. de individuele medewerkers (HR taken zoals voortgangs- en functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkeling, coaching, houding en gedrag.

2. Samen met het afdelingshoofd en collega-teamleider bespreek je de gewenste gezamenlijke planning en sturing en beslis je over prioritering en inzet van middelen binnen de afdeling. Het afdelingshoofd is daarbij de ‘linking pin’ tussen de teams en de rest van de organisatie, en draagt zorg voor ketengericht en integraal werken.

3. Je neemt deel aan het zogenaamde strategisch overleg, waarin het afdelingshoofd, de teamleiders, de programmamanagers en strategisch beleidsadviseurs gezamenlijk de inhoudelijke koers en strategie bespreken ten behoeve van de ontwikkeling van de afdeling.

4. Je ondersteunt je collega’s bij en neemt deel aan het portefeuillehouders overleg.

5. Je voert, in samenspraak met het afdelingshoofd, de werving en selectie van personeel uit.

Eisen

  • HBO werk en denkniveau
  • aantoonbaar ervaring met situationeel leidinggeven aan professionals.
  • kennis van en affiniteit met het vakgebied van het team duurzaamheid, economische zaken en wijkmanagement.

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl