Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Strategisch Regisseur Veiligheid

Opdrachtgever Gemeente Westland
Locatie Naaldwijk
Uren 36
Duur opdracht zsm voor 6 maanden
Tarief 100-150
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 24 februari 2021

Opdracht
Als Strategisch Regisseur Veiligheid ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van het Westlandse Veiligheidsbeleid. Hierbij volg en analyseer je landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van Veiligheid nauwgezet en weet die om te zetten naar strategische adviezen en effectieve beleidsresultaten. Daarbij is het aanpakken van het dossier ondermijning en alles wat daarmee te maken heeft topprioriteit. Je denkt mee over de strategische Veiligheidsopgaven in nauw overleg met college, DT en dossierhouders. Rondom complexe thema’s ben je voor zowel intern als extern de gesprekspartner en de actieve verbindende schakel je in de afstemming met onder meer de Veiligheidsregio, het zorgdomein en landelijke partners.
Je werkt nauw samen met de burgemeester en je bent in staat te adviseren over de veiligheidsportefeuille, bijvoorbeeld in zijn rol als voorzitter van het driehoeksoverleg (politie, openbaar ministerie en de burgemeester), of bij de afdoening van schriftelijke raadsvragen of commissievergaderingen. Complexe vraagstukken, media-aandacht, bestuurlijke interventies en onvoorziene incidenten maken dynamiek en flexibiliteit tot een vaste waarde in jouw dagelijks werk.

Je stuurt het team van 20 medewerkers, die aan jouw ‘opgave’ hangen als inhoudelijk opdrachtgever, inhoudelijk aan op uitvoering en zorgt voor overzicht, coördinatie en samenhang tussen de verschillende projecten, ook waar het andere organisatieonderdelen raakt.
Het nauwgezet monitoren of de beoogde resultaten behaald worden, is daarbij wezenlijk. Hierin werk je samen met de teammanager Veiligheid & Duurzaamheid die de HR verantwoordelijkheid draagt voor de medewerkers en verantwoordelijk is voor het matchen van de opdrachten aan medewerkers.

Gezamenlijk zorgen jullie voor een (uit-)gedragen visie en aanpak. Daarbij trek je lokaal eveneens de kar om tot een goede integrale toezichts- en handhavingsuitvoering en bestuurlijke rapportage en verantwoording te komen. Je hebt in dat kader ook oog voor het optimaliseren en actualiseren van werkprocessen met inhoudelijke aansturing.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Maximum uurtarief €150,- inclusief reiskosten, fee Flextender en excl. BTW.
2. Uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2021.

Gunningscriteria (weging 100 punten)
3. Een afgeronde universitaire wo opleiding (10 punten).
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende met inhoudelijke ervaring op veiligheidaansturing (25 punten).
5. Aantoonbare werkervaring binnen het Veiligheidsdomein in de afgelopen 5 jaar. (20 punten).
6. Aantoonbare werkervaring binnen een 100.000+ Gemeente in de afgelopen 5 jaar (15 punten).
7. Uurtarief:
a. Maximum uurtarief is lager dan €125,- incl. reiskosten, fee Flextender en excl. BTW (10 punten).
b. Maximum uurtarief is tussen €125,- en €150,- incl. reiskosten, fee Flextender en excl. BTW (5 punten).
8. Klikgesprek met burgemeester, gemeentesecretaris en directeur (20 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl