Strateeg generiek economisch beleid

Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant
Locatie Den Bosch
Uren 36
Duur opdracht Van 1-6-2019 t/m 31-12-2019
Uurtarief 85-95
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 30 april 2019

Opdrachtomschrijving

Wij zoeken een economische trendwachter, iemand die kennis heeft van regionale economie en zicht heeft op relevante ontwikkelingen van talent tot innovatie. Iemand die ons op weg kan helpen om die trends samen met anderen te vertalen in een stip op de horizon en dat vervolgens als trekker om te zetten in beleid en implementatie.

Je ziet het als een uitdaging om op vernieuwende wijze onze economie een boost te geven. Jij kunt samenwerken met zowel ondernemers, onderwijsinstellingen als andere overheden. En je zorgt voor het vormgeven van de toekomst van onze Provincie als een innovatieve topregio met een gezonde arbeidsmarkt!

In 2020 loopt het huidige Economisch programma af. We zijn nu aan de slag met onze economische koers na 2020.

Wij zoeken een economische trendwachter, iemand die kennis heeft van regionale economie en zicht heeft op relevante ontwikkelingen van talent tot innovatie. Iemand die ons op weg kan helpen om die trends samen met anderen te vertalen in een stip op de horizon en dat vervolgens als trekker om te zetten in beleid en implementatie.

Je ziet het als een uitdaging om op vernieuwende wijze onze economie een boost te geven. Jij kunt samenwerken met zowel ondernemers, onderwijsinstellingen als andere overheden. En je zorgt voor het vormgeven van de toekomst van onze Provincie als een innovatieve topregio met een gezonde arbeidsmarkt!

In 2020 loopt het huidige Economisch programma af. We zijn nu aan de slag met onze economische koers na 2020. Daarvoor ben jij vooral iemand die het strategisch niveau uitzet, vanuit de economische en maatschappelijke ontwikkelingen die zich afspelen in en rond het werkveld. Dat betekent wellicht ook iets voor onze manier van werken, hoe we georganiseerd zijn, en ook daar ontwikkel jij een visie voor. Je bent breed inzetbaar in relatie met de diverse teams binnen het werkveld van economie van innovatie, arbeidsmarkt tot werklocaties, of algemeen economische vraagstukken.

Als strategisch adviseur sla je bruggen tussen de diverse opgaven waarvoor wij aan de lat staan vanuit regionaal economisch perspectief, waardoor deze naar een hoger niveau worden getild.

Je investeert in een kwalitatief goed en strategisch klimaat & netwerk, intern en extern. Samen met onder andere dit netwerk zorg je ervoor dat het strategisch vermogen van de organisatie groeit op het gebied van regionale economie, innovatie en arbeidsmarktbeleid. Dit kan uiteraard alleen als je ook een sterk extern netwerk hebt, onderhoudt en effectief inzet.

 • Je zet jezelf proactief in om samen met programma managers, de inhoudelijke strategische lijnen voor het economische beleid van de provincie uit te zetten;
 • Je richt je op de toekomstbestendigheid van en samenhang in het beleid en organiseert daarbij de toepassing van kennis(uitwisseling);
 • Je versterkt de netwerken tussen de provincie en de buitenwereld, onder andere door het bouwen aan en onderhouden van contacten met andere overheden (op regionale, provinciale, landelijke en Europese schaal), hoger onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven;
 • Je signaleert en trekt (deel)onderwerpen bij het opstellen van toekomstvisies en beleid;
 • Je boort relevante kennisbronnen aan en je verzamelt, analyseert en duidt feiten en cijfers die visie en beleid onderbouwen;
 • Je bent een echte teamspeler en werkt nauw samen met andere strategen binnen economie en de hele provinciale organisatie en versterkt het bestaande netwerk.
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare rol als strateeg op het gebied van bij voorkeur economie;
 • Je beschikt over de kwaliteiten om een verbinder te zijn naar buiten en een kritische reflectant naar binnen (met een goede balans tussen externe en interne gerichtheid);
 • Je beschikt over een vlotte pen;
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief;
 • Je hebt lef en durft dan ook te experimenteren;
 • Je krijgt zaken voor elkaar door te verbinden, te motiveren en te inspireren;
 • Je bent op de hoogte van de politieke agenda’s en transitieopgaven, op zowel regionale, provinciale, landelijke en Europese schaal en bent in staat deze te vertalen naar de provincie.

Kandidaat omschrijving

Nodig is dat je expertise hebt over regionaal economisch beleid, arbeidsmarkt- en innovatie beleid en bijbehorende beleids- en besluitvorming. Je bent in staat om een brugfunctie te vervullen tussen veel verschillende externe en interne partijen (BOM, kennisinstellingen, innovatieve bedrijven en partneroverheden).

Daarnaast zijn competenties nodig als:

 • Je bent conceptueel sterk, en in staat verbanden/samenhang te zien en (cross-sectorale) verbindingen te leggen;
 • Je bent goed in het coördineren van programma’s, leiden van projecten, en het coachen van teamgenoten;
 • Je beschikt over een “hands-on” resultaatgerichte mentaliteit: Niet alleen denken, maar ook doen;
 • Je hebt ervaring met het verzorgen van bestuurlijke overleggen en bent bedreven in beleidsadvisering en advisering aan bestuur;
 • Je beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit en je hebt een prima gevoel voor onderlinge verhoudingen en belangen;
 • Je hebt ervaring met het opstellen van dossiers/stukken in een ambtelijke omgeving;
 • Je kunt je schriftelijke en mondeling goed uitdrukken, je beschikt over een vlotte pen;
 • Je bent een verbinder, brengt interne en externe partijen bij elkaar en weet samen tot mooie resultaten te komen;
 • Je bent proactief, stressbestendig en robuust.

Gespreksplanning

We streven er naar de gesprekken te houden op dinsdag 21 mei 2019, provinciehuis ’s-Hertogenbosch

Eisen

 • WO werk- en denkniveau • Kennis van regionaal economisch beleid

Wij zoeken kandidaten met ruime aantoonbare ervaring op voorgaande punten en hanteren daarom de volgende eisen. Dit zijn minimumeisen:

 • Kennis van de overheidsrol in economische processen, in een regionale of nationale context
 • Tenminste 5 jaar ervaring in het politiek bestuurlijk werkveld
 • Tenminste 3 jaar ervaring met de brede rol van strateeg op het gebied van economisch beleid

Overige eisen

 • affiniteit met digitale besluitvormingssystemen zoals MyCorsa en aanvullend SAP, Xential en Ibabs en aantoonbare ervaring met het schrijven van documenten voor een politiek besluitvormingsproces.

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring