Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Sr. Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Opdrachtgever Gemeente Rijswijk
Locatie Rijswijk
Uren 32
Duur opdracht 6 maanden/ verlenging 2x5 maanden
Tarief 70-90
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 4 november 2021

Opdracht
De gemeente Rijswijk is voor de komende tijd op zoek naar een senior beleidsmedewerker RO voor max 32 uur per week. Het gaat om iemand die genoeg ervaring en vaardigheden heeft om in overleg met klant en collega’s tot planologische inbreng in ruimtelijke projecten te komen. Dit in de vorm van een advies richting vergunningverlening, bestemmingsplannen, uitgebreide Wabo procedures, visies, etc. Ook coördineer je grotere en kleinere bouwplannen in samenhang met deze planologische procedures. Anterieure overeenkomsten begrijp je en kun je samen met een collega van het beleidsveld Grondzaken (zelfde team) uitonderhandelen.

Input in de ontwikkeling van de Omgevingswet, kan eveneens deel uit maken van de werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Maximaal uurtarief € 90,-  reiskosten, excl. BTW.
2. Een afgeronde opleiding op planologisch/ruimtelijk gebied op minimaal hbo bachelor niveau.
3.  ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
4. Beschikbaarheid per 1 december 2021.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior beleidsmedewerker RO /projectleider bij een gemeente in de afgelopen 8 jaar (45 punten).
6. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente met 50.000+ inwoners in de afgelopen 3 jaar (25 punten).
7. Aantoonbare kennis van bestemmingsplannen, WRO en de Omgevingswet blijkend uit relevante werkervaring in de afgelopen 3 jaar (15 punten).
8. Aantoonbare werkervaring met participatie en inspraakprocessen rond ruimtelijke projecten en instrumenten in de afgelopen 3 jaar (15 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl