(GESLOTEN) Sociaal Makelaar Jeugd

Opdrachtgever Gemeente Appingedam
Locatie Appingedam
Uren 24
Duur opdracht Van 18-10-2020 t/m 31-12-2020 | Optie verlenging: 2 x 12 maanden
Tarief 55-65
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 9 oktober 2020

Opdrachtomschrijving

Over de gemeente
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn samen op weg naar één nieuwe gemeente. Met het vizier op de samenwerking, maar met oog voor de eigenheid van elke organisatie, bouwen ze aan een stabiele, zelfbewuste en krachtige samenleving.

Appingedam: historische parel in de regio. Stad met lef, vernieuwend en ondernemend. De medewerkers zijn het ‘goud’; de organisatie zorgt voor de juiste faciliteiten.

Delfzijl heeft met haar haven een bijzondere positie in de regio. Met haar stedelijke kern, haven, industrie, diverse dorpen en buurtschappen, is het een gemeente met meerdere gezichten. Nuchterheid, daadkracht, dromen en ambities gaan hier hand in hand.

Loppersum ligt met haar 17 dorpen midden in het ‘Groene Hart’ van de provincie, halverwege Groningen Stad en de Waddenzee. Er gebeurt veel, bij de medewerkers van de organisatie staan betrokkenheid en samenhorigheid voorop.

Ze staan voor grote uitdagingen. Dat heeft alles te maken met afnemende inwonertallen, aardgaswinning en de gemeentelijke herindeling. De inwoners en bedrijven schrikken daar niet voor terug, maar steken energie in de toekomst. Ze kunnen daarbij rekenen op gemeenten die hen ondersteunen, de samenwerking zoeken en dromen en ambities proberen waar te maken.

Jong GOUD Eemsdelta 

Met het programma Kansrijk Opgroeien wil de toekomstige gemeente Eemsdelta investeren in kansen voor de opgroeiende jeugd. Een van de ambities is het worden van een kindvriendelijke gemeente waar het fijn opgroeien en opvoeden is. Hiervoor is de beweging JongGOUD Eemsdelta opgericht.

Ben jij een creatieve, doortastende verbinder met lef? Heb jij oog voor talenten van anderen, voor maatschappelijke vraagstukken, denk je in kansen en kun jij outreachend werken? Voor het gebied Appingedam zoekt de toekomstige gemeente Eemsdelta een Sociaal makelaar Jeugd.

JongGOUD Eemsdelta zoekt een Sociaal makelaar jeugd om met kinderen tot 14 jaar aan de slag te gaan in Appingedam. Je weet hoe je kinderen een stem kan geven en tegelijkertijd hoe je hen kan leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving. Je bent zichtbaar in de stad, fungeert als aanjager, verbinder en vertrouwenspersoon. Je signaleert kansen en knelpunten, en weet initiatieven en mensen in de stad aan elkaar te verbinden. Je doel is het verbeteren, verrijken en verbinden van de leefwerelden van kinderen en jongeren; thuis, in de buurt op school en online.

In 2 wijken worden de Integrale Kindcentra bouwkundig versterkt. Het gaat om Kindcentrum Oling en Kindcentrum OPwierde. Rond beide centra wordt vanaf september een Schoolerf/Kindzone ontwikkeld; een zone zonder verkeer en met volop ruimte voor leren en spelen. Dit proces en het eindresultaat willen we samen met jeugd, school, ouders en omwonenden vormgeven. De stem en inbreng van de jeugd is hier heel belangrijk in. Het vormgeven van een interactieve programmering volgt op het ontwerpproces. De Sociaal makelaar jeugd levert samen met de projectleider versterking hier een belangrijk bijdrage aan.

De sociaalmakelaar jeugd werkt nauw samen met aanjager JongGOUD Eemsdelta (nieuwe functie), met ouders, buurtbewoners en partners in de sociale basis.

Kandidaatomschrijving

 • Een creatieve, inspirerende persoonlijkheid die pro-actief een netwerk op kan bouwen;
 • Afgeronde relevante HBO-opleiding (bijvoorbeeld Social Work CMV);
 • Agogische vaardigheden;
 • Coördinerende ervaring en een helicopterview;
 • Cultuursensitiviteit;
 • Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen;
 • Projecten en activiteiten kunnen initiëren en vormgeven;
 • Vrijwilligers werven, begeleiden en binden aan activiteiten in de wijk;
 • Activeren van bewoners op basis van wederkerigheid;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
 • Je kan zowel in teamverband als zelfstandig functioneren;

Interviewplanning

De gesprekken staan gepland op 16 oktober, deze datum is onder voorbehoud.

Eisen

 • Een relevant HBO diploma is verplicht
 • aantoonbare relevante ervaring en affiniteit met opgroeiende jeugd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit werkervaring, genoten opleiding, vrijwilligerswerk, stages en projecten. Minimaal 1 jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaar.
 • aantoonbare relevante ervaring op het gebied van participatieprocessen, minimaal 2 participatieprocessen in de afgelopen 3 jaar,
 • Eigen Motivatiebrief
 • Afschrift van relevant HBO- of WO-diploma

Gunningscriteria

 • Meerdere jaren aantoonbare agogische vaardigheden, ook in een vrije setting Met vrije setting bedoelen we niet georganiseerde settingen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte en zonder automatische gezagsverhouding. Weging:15 %
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met projectmatig werken opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Weging:10 %
 • Minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar in een zelfstandige rol Weging:10 %
 • Relevante aantoonbare ervaring in het opbouwen van een netwerk, in staat om in korte tijd een netwerk op te bouwen. Weging:10 %

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl