Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Projectsecretaris

Opdrachtgever Gemeente Purmerend
Locatie Purmerend
Uren 12
Duur opdracht Vanaf 1 april voor 8 maanden
Functieschaal 10
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 8 maart 2021

Opdracht
Aan de Oostflank van Purmerend gaat veel gebeuren. Er lopen een aantal gebiedsontwikkelingsprojecten en daarnaast heeft de gemeente het voornemen nieuwe projecten te starten met daarbij het onderzoek naar de meerwaarde voor Purmerend en Regio (niet alleen aantal woningen, maar ook kwaliteit, werkgelegenheid en opleidingen, duurzaam & circulair, enz.)

In eerste instantie hebben deze projecten een aparte opdracht. Het aankomende jaar wordt onderzocht of deze projecten tot een programma ingericht kunnen worden. Hiervoor loopt de aanvraag voor een voorbereidingskrediet. Omdat de projecten (straks programma) een breed speelveld en onderlinge verbinding hebben wordt er een projectsecretaris gezocht die de projectleider ondersteunt in de coördinatie en afstemming van deze projecten. Daarnaast het werk voor verslaglegging, besluitstukken en voortgangs overleggen deels uit handen neemt van de projectleider.

Werkzaamheden:

 • Sturing en uitvoering geven aan de coördinerende taken van de projectteams;
 • Ondersteunt de projectleider in voorstellen aan projectgroep, stuurgroep, wethouders en College van B & W;
 • Coördineren van het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces;
 • Lid van de projectteams van de Oostflank. Werkt onder ‘leiding’ en legt verantwoording af aan de projectleider/ programmamanager Oostflank;
 • Deelprojectteams voorzitten;
 • Zorgdragen van de agendabeheer Projectteam/ stuurgroep/ deel projectteams;
 • Opstellen van programmastructuur met projectleider;
 • Bewaken van afspraken in het projectteam;
 • Opzetten en beheren van projectplanningen;
 • Opzetten en beheren van projectrisico’s;
 • Opdracht geven tot notulering project assistent, plus controle;
 • Archivering en afstemming van taken verschillende projectteams.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring bij tenminste 2 verschillende overheidsinstellingen in de afgelopen 5 jaar;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de rol van projectsecretaris (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaringen in complexe gebiedsontwikkelingen in de afgelopen jaar (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring bij een ontwikkelaar en/of woningcorporaties (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een 80.000 + gemeente of overheidsinstantie (10 punten);
7. Een afgeronde opleiding richting ruimtelijke ontwikkeling en/of projectmanagement (10 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl