(GESLOTEN) Projectmanager Sociaal Domein

Opdrachtgever DOWR I-werkorganisatie
Locatie Deventer
Uren 32
Duur opdracht 1-12 tot 30-6-21
Tarief 80-110
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 3 november 2020

Omschrijving

We zoeken de tijdelijke invulling van een ervaren business projectmanager/ consultant die het project implementatie Sociaal Domein kan begeleiden. In 2020 is het aanbestedingstraject applicatie Sociaal Domein doorlopen voor de digitale ondersteuning WMO/Jeugdwet en Participatiewet. In 2021 volgt de implementatie van deze aanbesteding.

Doelstellingen van het project zijn:

Continuering van de digitale ondersteuning van het werkproces bij Werk, Inkomen en Zorg dat voor de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet wordt uitgevoerd binnen de teams bij de DOWR-gemeenten.
Verbetering van de ervaren huidige wendbaarheid van de applicaties t.o.v. de ontwikkelingen zoals koppelingen, common ground principes rond toegang tot data en doorontwikkelingen aan de voorkant van het werk, inkomen en zorgproces tussen inwoner en professional.
Versimpelen van beheer van de applicaties sociaal domein ten opzichte van het versnipperde huidige DOWR applicatielandschap sociaal domein

Het doel is te komen tot een geaccepteerde omgeving met daarin onder andere de volgende onderdelen:

 • Migratie van data uit de huidige applicaties naar de gecontracteerde nieuwe applicatie(s).
 • Inrichting van de applicatie(s) voor gebruik door de teams van de DOWR-gemeenten en de verbonden partijen.
 • Opleiding van de gebruikers van de teams van de DOWR-gemeenten en de verbonden partijen.
 • Beschrijven van de administratieve organisatie met alle aspecten waaraan vanuit gemeentelijke bedrijfsvoering moet worden voldaan (zoals zaakgericht werken).

De opdracht wordt uitgevoerd bij de Gemeente Deventer. Ze is gastheergemeente voor de samenwerking tussen Deventer, Olst-Wijhe en Raalte voor de ICT samenwerking (DOWR-I). DOWR-I heeft een viertal aandachtsgebieden: klantrelatie & ontwikkeling, klantrelatie & beheer, IT en i-support. Het team bestaat uit circa 75 medewerkers. Binnen het team DOWR-I worden majeure projecten en programma’s uitgevoerd, zoals plaats- en tijdonafhankelijk werken en harmonisatie van applicaties. Daarnaast speelt het team een belangrijke rol in de digitaliseringsopgave voor de drie gemeenten.

De kandidaat is een ervaren projectmanager die voor het resultaat gaat en tevens de belangen van de gemeente(n), haar afdelingen en DOWR-I kan behartigen zonder voor één van de belanghebbenden partij te kiezen. Competenties: doeltreffend, helikopterview, hoog analytisch vermogen, in staat om workshopsessies te leiden, daadkrachtig, zeer goede communicatieve vaardigheden in spraak en geschrift. Moet helder, kort en bondig kunnen formuleren en rapporteren. Initiatief nemend.

Eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aansluitende recente ervaring met implementatieprojecten in een soortgelijke rol als gevraagd in de opdracht bij een (semi)overheidsinstantie in de afgelopen 5 jaar.
 • Eigen motivatiebrief
 • Kandidaat heeft op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar projecten binnen het Sociaal Domein uitgevoerd. Bij minimaal 2 van de 3 volgende organisaties:
  – gemeente,
  – provincie,
  – rijksoverheid.

Wensen

 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met informatie- en bedrijfskundige informatievraagstukken, bij voorkeur bij de overheid.
 • Kandidaat heeft op CV aantoonbaar meervoudige ervaring met veranderprocessen bij de gemeentelijke overheid.
 • Kandidaat heeft op CV aantoonbaar ervaring met de realisatie van data migraties bij een implementatieproject.

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring