Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Projectmanager Het Nieuwe Werken 2.0

Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer
Locatie Zoetermeer
Uren 16-24
Duur opdracht 1-9 voor 6 maanden
Tarief 90-120
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 14 juli 2021

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
Binnen de gemeente Zoetermeer is recent het projectenbureau gestart met als doel hoogwaardig projectmanagement te leveren. De projectmanager die wij tijdelijk zoeken zal werken voor Zoetermeer vanuit het projectenbureau.

Opdracht
De omgeving waarin we werken is sinds vorig jaar maart drastisch veranderd. Het afgelopen jaar werkte we vanuit huis, zijn we voor nieuwe uitdagingen komen te staan en hebben we nieuwe werkvormen leren kennen en ontmoeten we elkaar online. De gemeente Zoetermeer bereidt zich voor om zodra landelijke richtlijnen dat toestaan, weer meer op kantoor te kunnen werken.

Voor de langere termijn ziet de gemeente een aantal ontwikkelingen waarop zij zich wil voorbereiden. Dat gaat onder meer om: het vormgeven van plaats- en tijdonafhankelijk werken, passende thuiswerkfaciliteiten, het begeleiden van gedragsverandering, het afstemmen van gerelateerd beleid en regelingen en een kantooromgeving die het werk optimaal faciliteert.

De gemeente wil dat alles in samenhang organiseren in het project ‘Het Nieuwe Werken 2.0’.

Wij zoeken een projectmanager die met dit vraagstuk aan de slag wil samen met een projectteam waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigt. Dit project bevindt zich op het snijvlak van ICT, organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en P&O. De klus start met het opstellen van een afgebakende projectopdracht. Daarbij zijn de voorlopige uitgangspunten die zijn opgesteld leidend. Het is aan de projectleider de taak om vervolgens met het projectteam, na vaststelling door de ambtelijk opdrachtgever en het directieteam, uitvoering te geven aan het plan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
2. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met projectmanagement op het gebied van organisatie ontwikkeling.
3.  Voor deze functie geldt een maximaal uurtarief van € 120,- incl. reiskosten, excl. BTW.

Gunningscriteria te beoordelen (weging, totaal 100 punten)
4. Een relevante afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau op het gebied van bestuurskunde, organisatie ontwikkeling, ICT of personeel en organisatie (20 punten).
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager binnen een (middel)grote (>100.000 inwoners) gemeente in de afgelopen 8 jaar (20 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van organisatie ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar in combinatie met: (35 punten);
– ICT en bedrijfsvoering/P&O (35 punten);
– ICT of bedrijfsvoering/P&O (20 punten);
– Geen aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van ICT en/of bedrijfsvoering/P&O (0 punten).
7. Aantoonbare werkervaring met het organiseren van draagvlak (participatie) binnen een organisatie (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten).
8. De kandidaat is beschikbaar per 1 september 2021 (5 punten).

Competenties
– Projectmanagement;
– Leidinggeven;
– Draagvlak creëren;
– Overtuigingskracht;
– Omgevingsbewust zijn;
– Bestuurlijke sensitiviteit;
– Ontwikkelen medewerkers.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl