(GESLOTEN) Projectmanager cluster Projecten

Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer
Locatie Hoofddorp
Uren 36
Duur opdracht Van 4-1-2021 t/m 3-6-2021 | Optie verlenging: 9 x 6 maanden
Tarief 95-115
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 12 november 2020

Opdrachtomschrijving

Projecten

Geef jij graag leiding aan uiteenlopende ruimtelijke projecten die aansluiten op de uitdagingen van morgen bij één van de grootste gemeenten in Nederland? Het bouwen aan Haarlemmermeer en het leiden van onze ontwikkelopgaven en projecten vraagt gedrevenheid in combinatie met resultaatgerichtheid, verbindend leiderschap en visie. Zet jij graag je tanden in deze uitdaging? Dan pas je goed bij ons als projectmanager.

Functieprofiel projectmanager:

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het tijdig, effectief en efficiënt realiseren van toegewezen ruimtelijke projecten gericht op het inpassen van nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, commercieel onroerend vastgoed, kantoren en bedrijven.
Je bent als projectmanager gericht op het project- en programmamatig realiseren van alle mogelijke stedelijke functies zoals woningbouw, commercieel onroerend vastgoed, scholen, sportcomplexen, kantoren, bedrijfsterreinen, infrastructuren en integrale gebieds(her)ontwikkeling.

Je geeft op een professionele wijze leiding aan jouw projecten, regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen en diverse gemeentelijke teams. Je regisseert de voorbereiding, uitvoering en procesbeheersing binnen jouw projecten, monitort de voortgang en je coördineert de werkzaamheden van jouw projectteamleden.

Verder schrijf je heldere projectdocumenten zoals projectcontracten, fasedocumenten en voorstellen voor besluitvorming. Je hebt voldoende kennis van planeconomie en grondexploitaties, contractmanagement, civiel technische zaken en planologie om in de rol van projectmanager goed te functioneren. Van de projectmanager wordt politiek-bestuurlijke sensitiviteit verwacht.

Je hebt een goed oog voor draagvlak in de maatschappij en anticipeert tijdig op allerlei invloeden op het project. Je hebt ervaring met participatieprocessen. Binnen het team lever je een bijdrage aan de gezamenlijke professionalisering en intervisie.

Waar ga je werken?

De cluster Projecten (41 FTE) bestaat uit drie teams: Senior Project- en Programmamanagement, Projectmanagement en Project Management Office (PMO). De cluster projecten zorgt ervoor dat de gemeente Haarlemmermeer opgaven in het fysiek domein op een professionele project- en programma matige wijze aanpakt. Het team Projectmanagement bestaat uit 25 ervaren en professionele projectmanagers, inclusief flexibele schil.

De kandidaat voldoet aan:

 • de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum of eerder;
 • is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
 • beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur;
 • is goed in control op het gebied van bedrijfsvoering;
 • beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
 • weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;
 • gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitverklaring conform de gedragscode van de gemeente Haarlemmermeer).

Interview planning

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 47, op maandag 16 en dinsdag 17 november.

Eisen

 • Aantoonbaar afgeronde universitaire opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van planologie, bouwkunde of civiele techniek.
 • Aantoonbaar minimaal 5 jaar relevante ervaring in gemeentelijke organisaties als projectmanager in het sturen van complexe ruimtelijke projecten, bij voorkeur met woningbouwprojecten.
 • Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum.
 • Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buiten kantoortijden).
 • Relevante projectmanagement-opleidingen (IPMA, PMW, PRINCE 2, of vergelijkbaar) of cursussen op dit vlak gevolgd.
 • Eigen motivatie

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring