(GESLOTEN) Projectleider ZZP NOB BOOST

Opdrachtgever Gemeente Den Bosch
Locatie Den Bosch
Uren 24
Duur opdracht Van 1-1-2021 t/m 31-12-2021
Tarief 70-90
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 30 november 2020

Opdrachtomschrijving

Projectleider ZZP NOB BOOST, project voor zzp’ers in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Werkt! met “hands-on” mentaliteit.

Inleiding

De arbeidsmarktregio Noordoost Brabant start met een voortzetting van het in 2020 succesvol neergezette ZZPNOBBOOST. Het betreft een driejarig programma, gebaseerd op de afwezigheid van arbeidsmarktbeleid in de regio voor zzp’ers, terwijl er op dit moment een duidelijke aanleiding en behoefte is (zowel van de doelgroep, als van gemeenten, UWV en werkgevers). In de aanpak staat de klantroute centraal.

ZZP NOB BOOST heeft in de komende drie jaar een aanvullende rol op de dienstverlening van met name gemeenten (als regionaal portaal) en heeft expertise die gemeenten niet (of weinig) voorhanden hebben. Vanuit de deskundigheid in het programma vertegenwoordigt ZZP NOB BOOST ook de gemeenten in de regio.

Binnen de regio willen we voor een goed functionerende arbeidsmarkt arbeidspotentieel behouden, benutten en ontwikkelen; als ondernemen een reële optie is, dan de zelfstandig ondernemer daarin stimuleren en ondernemersvaardigheden verder ontwikkelen. Wanneer dit niet meer aan de orde is, willen we deze persoon bijstaan naar een baan in loondienst. Ook willen we voorkomen (onnodig) gebruik wordt gemaakt van voorliggende voorzieningen (bijsturen) van zowel de reeds gevestigde zzp’ers als mensen die nog willen starten als zelfstandig professional.

Voor het nieuwe project zijn wij op zoek naar een projectleider (circa 24 uur per week). Dit project is specifiek gericht zzp’ers. Er is een actieplan opgesteld en bestuurlijk vastgesteld welke door de projectleider ten uitvoering moet worden gebracht.

De aan te stellen projectleider maakt deel uit van het projectleidersoverleg WSP. Hij/zij rapporteert aan de manager WSP en werkt intensief samen met de andere projectleiders voor o.a. Wijzerinjewerk.nl, Talentuit, Servicepunt Leren en Werken en het Operationeel Managementteam van het WSP.

Taken van de projectleider zijn o.a.:

1. Intensiveren van de samenwerking met alle gemeenten en andere stakeholders om het aanbod beter op elkaar af te stemmen én bekendheid van het ZZP NOB BOOST verder te vergroten.

2. Ontwikkelen van een digitale scan zijnde een verkeerslichtenmodel voor de zzp’er: bijstaan (bij rood), bijsturen (bij oranje) én stimuleren (bij groen).

Er wordt in samenwerking met zzp’ers en een aantal gemeenten onderzocht of een compacte en overzichtelijke digitale scan kan worden ingezet om de kleur van het verkeerslicht van een zzp’er vast te stellen. Middels deze digitale scan die de zzp’er zelf invult, wordt duidelijker waar het zwaartepunt van zijn vraag ligt en waar hij zich, op basis van de uitslag van de digitale scan, bevindt.

3. Doorontwikkelen van de huidige website (www.zzpnobBOOST.nl) naar een regionaal platform met o.a. goede doorverwijzingen naar gemeenten en andere stakeholders. Zo blijft de website actueel met ontwikkelingen en pakkende content.

4. Doorontwikkelen van de bestaande app en social media.

De app beslaat nu twee jaar en is op onderdelen reeds doorontwikkeld en wordt door 450 zzp’ers gebruikt. Thema’s die in de afgelopen periode verder zijn uitgewerkt; contact andere zzp’ers, opdrachten vinden, agenda/event, advies en kennis (juridisch, fiscaal etc.) partijen etc. De app is voorlopige kosteloos voor gebruikers. In de opzet van de verdere doorontwikkeling van de app staat ook hier ‘bijstaan, bijsturen en stimuleren’ centraal. Door de app te downloaden en de modules te doorlopen krijgt de zzp’er professional een BOOST. App sluit aan bij het vernieuwde platform functie en vice versa.

5. Investeren in goede vindbaarheid en bekendheid van ZZP NOB BOOST met behulp van een gespecialiseerd communicatiebureau. O.a. gebruik van verschillende middelen zoals: blogs en nieuwsbrieven, eenvoudige promotievideo’s gemaakt met Wave.video, persberichten, google ads, social media advertenties via o.a. Facebook, LinkedIn; content pakket social media berichten op diverse platformen. Afstemming communicatie met gemeenten.

6. Organiseren van ontmoetingen zoals lokale Talentevents voor en door zzp’ers.

Een Talent event is gebaseerd op de Roadshows zoals deze eerder zijn georganiseerd. Nu komt nog nadrukkelijker de focus te liggen op hoe nu verder na een crisis en de doorontwikkeling van de onderneming of zoals geschetst het zoeken naar alternatieven. Een gemeente en ZZP NOB BOOST organiseren samen deze bijeenkomst. Daarnaast organiseren van jaarlijks ZZP BOOST Event. Dit actiepunt is onder voorbehoud van financiering.

Kandidaatomschrijving

  • Een kandidaat die in staat is zeer zelfstandig en pro actief te werken
  • Kandidaat werkt vanuit een netwerkorganisatie waar 20 partners bij betrokken zijn, en is in staat belangen af te wegen, te verbinden en overeenstemming te zoeken
  • Heeft ruime ervaring in analyse van vraagstukken op de arbeidsmarkt
  • Is een organisatietalent en een kei in plannen en organiseren
  • Heeft gevoel voor de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt en een visie op de toekomstig positie (do’s en don’ts)
  • Is creatief in het bedenken van nieuwe wegen en oplossingen voor zzp’ers

Interview planning

Maandag 7 december in de ochtend.

Minimaal opleidingsniveau

  • HBO werk- en denkniveau in een relevante opleidingsrichting, zoals Social Studies, bedrijfskunde/economie, toegepaste psychologie

Minimale werkervaring

  • Minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider – Ruime ervaring in het analyseren en opzetten van projecten waar de 3 uiteenlopende werkvelden (de 3 O’s: overheid, ondernemers, onderwijs) participeren in een netwerkorganisatie – Een politieke antenne gezien het werkveld (veel verschillende partijen met verschillende belangen)
  • Ervaring met de doelgroep zzp-ers en hun problemen en overwegingen (via bijv. Tozo, BBZ, zelf zzp-er zijn, loopbaanadvies etc.)

Minimale competenties-

  • Ondernemend – Resultaatgericht – Zelfsturend – Inspirerend Digitaal vaardig – Openstaand voor vernieuwing – Samenwerkingsgericht – Sociaal vaardig / empathisch – Communicatief zeer vaardig/ gesprekspartner op alle niveaus – Kan goed omgaan met weerstand – Kan goed plannen en organiseren

 

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring