Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Projectleider zaakgericht werken Common Ground

Opdrachtgever Gemeente Hengelo
Locatie Hengelo
Uren 16
Duur opdracht 3-1-22 tot 4-7-22
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 17 december 2021

Omschrijving

Wij zijn op zoek naar een projectleider die de Gemeente Hengelo ondersteunt in de transformatie naar zaakgericht werken op basis van het gedachtegoed van Common Ground. We werken aan een nieuwe oplossing voor zaakgericht werken in drie fasen:

1. Project Vandaag: We gaan binnen het huidige zaaksysteem verbeteringen doorvoeren, zodat we het systeem beter kunnen laten functioneren. De focus ligt binnen dit project op het realiseren van stabiliteit- en performanceverbeteringen.
2. Project Morgen: Binnen de gemeente Hengelo werken we al vele jaren zaakgericht. Ter ondersteuning hiervan hebben we een zaaksysteem. We gaan in dit project onderzoeken hoe we op basis van het gedachtegoed Common Ground de ondersteunende systemen moeten inrichten. Een belangrijk resultaat zal dan ook zijn het opleveren van een “blauwdruk” van de oplossingsrichting. Tevens wordt een transitiestrategie opgeleverd, zodat we weten hoe we in de tijd bezien invulling aan de realisatie kunnen geven. Om een goede transitiestrategie te kunnen opleveren, is het uitvoeren van een marktverkenning onderdeel van de scope van het project.
3. Project Overmorgen: Het uitvoeren van de beschreven transitie uit het project Morgen.

In deze opdracht geef je leiding aan het project Morgen. Wij zoeken een projectleider vanwege het vertrek van onze collega. Aangezien het een bestaand project is bestaat er al een afgestemde en geaccordeerde projectopdracht. Voor het projectteam is tijd gealloceerd en werkzaamheden zijn gestart. Wij vinden het belangrijk dat de projectleider bij de start van deze opdracht met de opdrachtgever en projectteam tot een gedragen plan voor het vervolg komt. Dit kan aansluiten op de ingezette route, maar kan ik afstemming ook afwijken. Hierbij horen in ieder geval de deliverables, de planning, de verantwoordelijkheden binnen het projectteam en de in te zetten projectmethodiek besproken te worden. Zo kan de projectleider het project tot een succesvol resultaat brengen.

Je bent een ervaren en bevlogen I&IT projectleider. Je bent bekend met digitaal zaakgericht werken en common ground en je kent de uitdagingen van de (lokale) overheden. Je bent ook een teamspeler die mensen weet mee te krijgen in een transitie, resultaatgericht werkt en stuurt. Je weet je projectleden te inspireren en enthousiasmeren.

 

 

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl