(GESLOTEN) Projectleider voorbereiden besluit samenwerking W&I

Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg
Locatie Leidschendam-Voorburg
Uren 16
Duur opdracht 15-1 tot 15-7
Tarief 70-90
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 31 december 2020

De opdracht
De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar zijn sinds 2012 verenigd in een samenwerkingsverband op het gebied van Werk en Inkomen. De afgelopen jaren is de gemeente Voorschoten zich echter steeds meer gaan oriënteren op de gemeente Leiden c.q. de Leidse regio. De gemeenteraad van de gemeente Voorschoten heeft de intentie uitgesproken om voor de uitvoering van het sociaal domein de samenwerking met Leiden te zoeken, zo ook op het gebied van werk en inkomen. De gemeente streeft ernaar om begin juni een definitief besluit te nemen over de samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg op het gebied van werk en inkomen. Om dat besluit te kunnen nemen, dient inzichtelijk te worden gemaakt welke consequenties uittreden van de gemeente Voorschoten heeft op het gebied van financiën, personeel, juridisch en inkoop. Er staat een projectgroep met diverse disciplines klaar om deze consequenties in beeld te brengen en te bundelen in een voorstel voor het uittredingstraject.

De gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt samen met Voorschoten naar een projectleider die het proces om daar te komen kan coördineren. De projectleider wordt in ieder geval verantwoordelijk voor de procesbegeleiding, het sturen op de planning en resultaten, de communicatie richting stakeholders (van bestuur tot externe partijen) en is penvoerder van het voorstel uittredingstraject. De projectleider is niet verantwoordelijk voor de interne afstemming in Voorschoten, ondersteuning voor de besluitvorming in Voorschoten (en Wassenaar) en voor de afstemming over hoe de taken werk en inkomen in het vervolg voor Voorschoten worden georganiseerd.

 Knockout-criteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Beschikbaarheid op de locatie maximaal 2 dagen per week (in verband met Corona werken we op dit moment thuis maar dat kan veranderen).

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau (20 punten).
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving in de afgelopen 6 jaar (25 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met het ontbinden van samenwerkingsverbanden/uittredingstrajecten (15 punten).
6. Aantoonbare ervaring met opdrachten waar bedrijfsvoering aspecten een rol spelen (10 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als:
a) projectleider in de afgelopen 6 jaar (15 punten);
b) projectleider op het terrein van Werk en Inkomen in de afgelopen 6 jaar (30 punten);
c) Geen of minder dan 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in de afgelopen 6 jaar (0 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl