Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Projectleider Venlose Aanpak Laaggeletterdheid

Opdrachtgever Gemeente Venlo
Locatie Venlo
Uren 32
Duur opdracht Van 13-12-2021 t/m 31-12-2022
Tarief 70-100
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 24 november 2021

Aanpak Laaggeletterdheid: meer door beter

De gemeente Venlo hecht aan zo vitaal en gezond mogelijke burgers en samenleving. Over de competenties en basisvaardigheden beschikken om optimaal deel te kunnen nemen, is daarbij belangrijk. Voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen (basisvaardigheden), is optimaal deelnemen lastiger.

Laaggeletterdheid levert problemen in het leven op: iemand vindt bijvoorbeeld minder snel een baan of heeft minder grip op geldzaken.

In de arbeidsmarktregio Noord-Limburg ligt de laaggeletterdheid met gemiddeld 16% ruim boven het Nederlandse gemiddelde van 12%. In de gemeente Venlo behoort het percentage laaggeletterden met 23% zelfs tot de hoogste van Nederland. Een top vijf waar we niet meer bij willen horen. Analyses leren dat het aandeel van mensen met en zonder Nederlandse achtergrond ongeveer gelijk is. De grootste uitdaging is veel meer inwoners met Nederlands als eerste taal die de basisvaardigheden onvoldoende beheersen, te gaan bereiken.

In 2021 is in de arbeidsmarktregio een overkoepelend programma voor de integrale aanpak van laaggeletterdheid opgesteld. Eind 2021 ligt er voor de komende 4 jaren een regionaal beleids- en uitvoeringsprogramma. Voor de (intensivering van de) lokale aanpak laaggeletterdheid, zoekt de gemeente Venlo een stevige projectleider

Kandidaatomschrijving

Wij zoeken een energieke, ervaren, innovatieve en betrokken professional met sterke communicatieve vaardigheden en een ruime kennis van en ervaring in het maatschappelijk domein. Aantoonbare ervaring met of rondom (laag)geletterdheid is een pré. De kandidaat in kwestie is zowel goed in denken als in durven en doen.

De kandidaat die wij zoeken is in staat een proces op te zetten en een aanpak te ontwikkelen. Belangrijke kernbegrippen zijn inspireren, luisteren, ondersteunen, samenwerken, innoveren en realiseren. De projectleider kan sturend en daadkrachtig zijn, als dat nodig is. De projectleider ontwikkelt in de kwartiermakersfase (Q1 2022) op creatieve en innovatieve wijze een gedragen lokaal plan van aanpak en houdt rekening met belangen op diverse niveaus.

In de gemeentelijke organisatie en bij de maatschappelijke partners ben jij het gezicht voor de veranderingen die nodig en haalbaar zijn. Je inspireert en triggert de (diverse) gesprekspartners op een positieve wijze, en durft als het nodig is ook controversiële onderwerpen bespreekbaar te maken en op door te pakken. Ook inspireer je inwoners, organisaties en verenigingen om op een taboedoorbrekende manier het goede gesprek te voeren.

Bekendheid in en met de gemeente Venlo, zowel de samenleving, als de gemeentelijke organisatie, is zeker een pré.

Wat ga je doen?:

De projectleider werkt in opdracht van de programmamanager Gezond en Actief Venlo. In de lijnorganisatie behoort de projectleider tot het beleidsteam Maatschappelijke Participatie en Gezondheid. De projectleider heeft als klankbord een adviesgroep die hij of zij periodiek raadpleegt en inzet. Insteek van de opdracht is dat de verantwoordelijkheid gaandeweg de voortgang in het project in toenemende mate wordt overgedragen aan de lijnorganisatie.

Het verder uitwerken van de exacte opdrachtomschrijving in een plan van aanpak inclusief monitoring, is onderdeel van de inwerkperiode van de projectleider.

Op taak- en activiteitenniveau zien we in de rol van deze projectleider – naast bovenstaande – tenminste onderstaande activiteiten:

 • Ontwikkelen en leiden van een Venlose Aanpak Laaggeletterdheid, waaronder te verstaan in Q1 2022 allereerst het ontwikkelen van een plan van aanpak. En daarnaast ook het regievoeren op de te stellen en behalen doelen, de samenwerking met partners, de monitoring van kpi’s en de periodiek af te leggen verantwoording.
 • Ophalen en bundelen van ‘verhalen’ en ‘practices’: het ‘verhaal’ van (aanpakken van) laaggeletterdheid ontwikkelen en boeiend (laten) vertellen op manieren en langs kanalen die het beoogde publiek aanspreken en bereiken.
 • (mede-) Organiseren van (ook co-creatieve) sessies / bijeenkomsten ter inspiratie en/of kennisdeling, deskundigheidsbevordering en kennisontwikkeling: bewustwording niet alleen bij inwoners van de problematiek van laaggeletterd zijn, maar ook bij werkgevers en maatschappelijk middenveld.
 • Tweemaandelijks (schriftelijk en mondeling) een update geven van de voortgang van het project.
 • Proactief informeren van betrokken partijen over relevante ontwikkelingen, stand van zaken en kansen.
 • Proactief en creatief ’bondgenoten’ werven, zowel intern en extern.
 • Meedenken in de begrotingscyclus 2023 over de veranderingen die voor het realiseren van de te stellen doelen, wenselijk en mogelijk zijn.

Competenties

 • Zelfstandig en in opdracht van kunnen werken;
 • Vanuit helicopterview prioriteiten stellen en activiteiten organiseren;
 • Leidinggeven (aan project en integrale aanpak laaggeletterdheid);
 • Koersvast op doel en flexibel in weg er naar toe;
 • Zichtbaar en bereikbaar in en voor de organisatie en samenleving;
 • Stijlflexibiliteit in communiceren op verschillende niveaus van beleid en bestuur;
 • Informeel gezaghebbend; wervend & overtuigend;
 • Met het doel voor ogen belangen verbinden;
 • Sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie.

Interviewplanning

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 6 december 2021. Afhankelijk van de corona-omstandigheden, zullen de gesprekken fysiek danwel digitaal plaats vinden.

Eisen

 • Tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring met het leiden van maatschappelijke projecten of –processen.
 • Tenminste 3 jaar werkervaring in het maatschappelijk domein opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • Aantoonbare ervaring met het innoveren vanuit een staande aanpak naar een verbeterde aanpak met verbeterd rendement (voorbeeld expliciet toelichten op cv en in brief).

 

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl