(GESLOTEN) Projectleider Regiovisie Midden-Holland Jeugd & Wmo

Opdrachtgever Gemeente Gouda
Locatie Gouda
Uren 28
Duur opdracht 2-11 tot 31-3-21
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 29 oktober 2020

Regio Midden-Holland zoekt een projectleider voor het opstellen van een regiovisie Jeugd en Wmo in lijn met de Norm voor Opdrachtgeverschap. Belangrijk is dat deze persoon zsm kan starten.

Opdracht

Het doel is om dat de vijf gemeenteraden uit de regio Midden-Holland een regiovisie op Jeugd en Wmo vaststellen voor juli 2021. De visie omvat zowel Jeugd als Wmo inclusief beschermd wonen. In de visie zal ook moeten komen te staan hoe we tot verdere kostenbeheersing komen.

De ambitie voor het document is beperkt: doel is vooral dat we met elkaar de focus op hoofdlijn voor de periode 2021-2024 helder hebben en voldoen aan de NvO. Dat het rust brengt in het regionale proces.
Er liggen al diverse documenten en er zit ook veel in de hoofden van onze medewerkers. Inhoudelijke discussiepunten ambtelijk en op college niveau zijn naar verwachting beperkt. Het bestuur heeft reeds ingestemd met de uitgangspunten van de regiovisie zoals looptijd, reikwijdte en koers ten aanzien van de bovenregionale samenwerking. De raden zijn wisselend betrokken geweest de afgelopen jaren.
Het aantal uren is in onderling overleg af te stemmen in verband met piekbelasting in sommige perioden.

Proces op hoofdlijn

Bij de totstandkoming worden op hoofdlijn drie fases onderscheiden, met oog op het aangekondigde proces richting colleges en raden.

Fase 1: Het opleveren van een concept regiovisie die als concept vastgesteld kan worden door de 5 colleges in januari 2021
– Op basis van vele beschikbare stukken een basisdocument schrijven
– Deze aanvullen op basis van gerichte uitvragen in interviews met beleidsmedewerkers
– Keuzevraagstukken expliciet maken en hiervoor bespreking en besluitvorming organiseren.
– Het opstellen van een detailplanning tav proces.

Fase 2: Het zorgen voor een participatieproces voor de regiovisie met zorgaanbieders, ketenpartijen, adviesraden en gemeenteraden.
– Het inventariseren van de te betrekken partijen.
– Aansluiten bij bijeenkomsten om input op te halen en de essentie uit de gesprekken halen.
– Het bieden van voldoende ruimte en sturing in het proces met de raden.

Fase 3: Opstellen van de bijgestelde versie die aan de colleges en gemeenteraden kan worden aangeboden inclusief een reactie op de opgehaalde input.

Wie ben jij?

– Je bent een strategisch beleidsadviseur met ervaring in het veld Jeugd en Wmo en bestuurlijk sensitief
– Je hebt ervaring met het faciliteren en realiseren van besluitvorming in gemeenteraden.
– Je kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en focus vasthouden.
– Je bent pro-actief, communicatief en weet de essentie uit een gesprek te halen.
– Je kan helder en to the point schrijven en bent in staat te structureren.
– Je hebt kennis genomen van de norm van opdrachtgeverschap en weet wat je te doen staat om hier invulling aan te geven.

Positionering

De opdracht is ingebed in het Regionaal Programma sturen op kosten Jeugdhulp en Wmo. De reden hiervoor is dat het invulling geeft aan de inhoudelijk kaders voor de komende jaren die steeds stringenter zijn.
De projectleider legt verantwoording af aan programmamanager Sturen op kosten Jeugd en Wmo en stemt de inhoudelijke stukken af via het programma-overleg met vertegenwoordigers van de vijf gemeenten. Er is secretariële ondersteuning beschikbaar voor het maken van complexere afspraken.

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl