(GESLOTEN) Projectleider preventief jeugdbeleid – trekker jeugdnota voor de periode 2021-2022

Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer
Locatie Hoofddorp
Uren 16
Duur opdracht Begin janari voor twee jaar
Tarief 60-80
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 30 december 2020

Opdrachtomschrijving

Jouw rol als projectleider preventief jeugdbeleid

Onder de noemer “Jong in Haarlemmermeer – Preventief Jeugdbeleid” is de gemeente Haarlemmermeer, voor de periode 2020-2024, bezig met de ontwikkeling van een nieuw preventief jeugdbeleid. Om de nieuwe speerpunten en de bijbehorende acties vorm te geven willen we een projectleider aanstellen om in de komende 2 jaar hier een goede spurt aan te geven en samen met de jeugdpartners het nieuwe beleid verder vorm te geven en in te bedden in de uitvoering. Evaluatie eind 2022.

Doel van de functie van projectleider:

 • Uitdragen van de nieuwe speerpunten van het preventief jeugdbeleid
 • Het meenemen van de partners in visie
 • Het samen met partners uitvoering geven aan de acties die voortvloeien uit de visie
 • Het meenemen en in stelling brengen van interne collega’s om de beweging in gang te zetten

Resultaten van de inzet:

 1. Een actieve groep ‘Partners in Preventie’ die het thema positief opvoeden en opgroeien actief vormgeven, en promoten en verspreiden in het Haarlemmermeerse netwerk.
 2. Jongeren worden ingezet om het psychisch welzijn onder jongeren te versterken.
 3. Meer kinderen in gezinnen met een laag inkomen groeien kansrijk op o.a. omdat er meer gebruik wordt gemaakt van de beschikbare faciliteiten voor ondersteuning.

Waar ga je werken?

Je komt te werken voor één van de grootste gemeenten van Nederland die staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren.

Binnen de gemeente heeft het Cluster Samenleving, Sport en Cultuur als opgaaf om het ‘samen leven’ te versterken. Samen met maatschappelijke partners verzorgt het cluster de beleidsadvisering op uiteenlopende beleidsvelden als sport, recreatie, cultuur, onderwijs, jeugd, welzijn, wonen en arbeidsmarkt.

Voor het cluster werken zo’n 50 mensen: collega’s die breed georiënteerd zijn en kunnen schakelen tussen verschillende rollen. En die vanuit deze houding kritisch durven zijn op haalbaarheid van initiatieven en bestuurlijke wensen, en de juiste balans weten te vinden tussen zakelijkheid en partnerschap ten aanzien van onze maatschappelijke partners.

Kandidaatomschrijving

 • HBO/WO werk en denkniveau
 • Ruime ervaring met het verbinden, enthousiasmeren, draagvlak creëren en het meenemen van in- en externe partners in nieuw beleid.
 • Ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en het adviseren van bestuurders.
 • Minimaal 5 jaar kennis en ervaring met preventief jeugdbeleid
 • Kennis en ervaring met de visie op positief opvoeden en opgroeien
 • In staat om partners te stimuleren om zaken op te pakken, hen van een afstand te faciliteren en hen structuur te bieden om dat te kunnen doen
 • Pragmatisch: visie en ideeën om kunnen zetten in concrete actie en resultaten
 • Planmatig+ realistisch: niet alles hoeft tegelijk, resultaten moeten zichtbaar zijn
 • Overtuigingskracht
 • Beschikbaar voor 20 uur per week
 • Kennis van/ervaring in het Haarlemmermeers netwerk is een pre

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl