Projectleider Jeugd

Opdrachtgever Gemeente Schiedam
Locatie Schiedam
Uren 36
Duur opdracht 7-2 tot 6-8
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 28 januari 2022

Sociaal domein en MVS
De Gemeente Schiedam heeft samen met buurgemeenten Maassluis en Vlaardingen het MVS Jeugdmodel ontwikkeld. Onderdeel van het MVS Jeugdmodel is een wijziging in de inkoopstrategie: MVS heeft middels een aanbestedingsprocedure een integrale opdracht uitgezet waarin (specialistische) jeugdhulp, het jeugd- en gezinsdeel van de wijkteams, de ondersteuners jeugd bij huisartsen, de jeugdhulp in het onderwijs en een flexibel team met specialisten zijn opgenomen. Dit vraagt om een transformatie binnen het sociaal domein. De komende periode staat in het teken van het voorbereiden van het sociaal domein van gemeente Schiedam op de nieuwe situatie welke per 1 januari 2023 ingaat. In de voorbereiding is afstemming met Maassluis en Vlaardingen een doorlopend proces. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen meegenomen worden.

Wat ga je doen?

 • Samen met de projectleiders van Maassluis en Vlaardingen draag je zorg voor de implementatie van het MVS Jeugdmodel
 • Jouw communicatie gaat dwars door de organisatie en de drie gemeentes heen. Je betrekt en informeert colleges, gemeentesecretarissen, projectleiders van andere onderdelen, beleidsmedewerkers, managers en uitvoerende medewerkers
 • Je voert regie en coördinatie op activiteiten voor implementatie binnen de gemeente Schiedam en draagt zorg voor afstemming met andere activiteiten in het sociaal domein
 • Je schrijft een Plan van Aanpak, bewaakt de projectplanning, schrijft rapportages ter verantwoording en informeert de stuurgroep wanneer nodig
 • Je bent een sparringpartner en kritische meelezer voor de collega’s van de beleidsafdeling
 • Je adviseert het management en bestuur

Wat breng je mee?

 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit en bij voorkeur werkervaring in een politieke of bestuurlijke werkomgeving
 • Kennis van wet- en regelgeving omtrent de jeugdwet en aanbestedingsprocedures
 • Ervaring in het aansturen van projectteams
 • Helicopterview waarmee je het overzicht behoudt op de activiteiten, de planning en de voortgang
 • Systematisch en resultaatgericht werken
 • Punctualiteit en zorgvuldigheid
 • Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Je bent doelgericht, besluitvaardig en hebt overtuigingskracht
 • Jouw basishouding is motiverend en positief
Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl