Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Projectleider implementatie sturingskader

Opdrachtgever Gemeente De Bilt
Locatie Bilthoven
Uren 16-24
Duur opdracht zsm voor 3 maanden
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 12 februari 2021

Omschrijving

De gemeentelijke organisatie werkt sinds 2018 opgaven gestuurd en gebiedsgericht. In 3 grotere gebiedsteams wordt integraal in gebieden gewerkt en worden gemeente brede opgaven in gezamenlijkheid opgepakt. Vanaf 1 maart 2021 gaan ze met kleinere en meer herkenbare teams werken en gaan ze naar een duidelijke, resultaatgerichte sturing van de gemeentelijke organisatie. Een behoefte die zowel bij het college, het management als bij de medewerkers leeft. Ze gaan inhoud geven aan het ambtelijk opdrachtgeverschap.

Opdracht
De organisatie is in ontwikkeling. Onder de titel ‘Focus en Ruimte’ werken ze langs vier sporen waar veel onderlinge samenhang tussen zit:
– Verbeteren van het planmatig werken;
– Het verbeteren van de (ambtelijke) sturing in de organisatie;
– Ontwikkelen naar kleinere en herkenbare teams;
– Verbeteren van de samenwerking: hoe doen we het samen?

Deze opdracht richt zich specifiek op het spoor van het verbeteren van de sturing in de organisatie. Er is behoefte aan een duidelijk sturingskader, met heldere afspraken en lijnen voor sturing en invulling van het (ambtelijk) opdrachtgeverschap. Afgelopen tijd is dit sturingskader opgesteld door directie. Dit sturingskader zal de komende maanden verder uitgewerkt, geconcretiseerd en geïmplementeerd moeten worden. Voor dit implementatietraject zoeken wij ondersteuning van een deskundig projectleider organisatieontwikkeling, die de vertaling van het sturingskader naar concrete acties in de praktijk op zich kan nemen.

De bedoeling van de opdracht is dat de nieuwe sturing op een zodanige wijze wordt geïmplementeerd dat de inhoudelijke ambtelijke sturing in de praktijk effectief toegepast gaat worden. Medewerkers denken en handelen dan conform de bedoelingen van het nieuwe sturingskader. Dat is de eerste fase van de implementatie komende 3 maanden, en die start met het opstellen van een projectplan en inrichten van de projectorganisatie. De nieuwe sturing zal pas echt zijn gerealiseerd, als op alle aspecten van de organisatie de veranderingen door medewerkers zijn geïnternaliseerd. Internaliseren is het moeilijkste van het gehele veranderproces. Het betekent dat mensen de verandering niet alleen moeten begrijpen en accepteren, maar zich deze ook echt eigen moeten maken. De verandering moet beklijven, waardoor terugval vrijwel is uitgesloten.

Wij zijn op zoek naar een ervaren projectleider die zich snel de bedoeling van de organisatieontwikkeling in De Bilt eigen kan maken. Iemand die planmatig en procesgericht te werk gaat. Iemand die ervaring heeft met de implementatie en inrichting van (besluit)vormingsprocessen, weet hoe dit aan te pakken, en de teugels daarbij stevig in handen kan houden. Aan het eind van de rit moet voor medewerkers glashelder zijn hoe de informatie stroomt binnen de organisatie en wie waarover besluit.

Jouw rol is een mix van :

 • Adviseur voor de directie op het verandertraject en de concreet uit te voeren stappen om hun visie werkelijkheid te maken;
 • Resultaatgericht en planmatig projectleider.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Beschikbaarheid per direct;
2. Een afgeronde opleiding bedrijfskunde op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met implementatie van organisatieverandering bij een overheidsorganisatie (35 punten);
4. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als resultaatverantwoordelijk projectleider voor organisatie-ontwikkel-projecten (35 punten);
5. Aantoonbare ervaring op het met succes kunnen behalen van resultaten, bewegend in een politiek bestuurlijke omgeving, zowel lokaal als regionaal (noem hiervan minimaal voorbeelden in het cv zodat duidelijk is in hoeverre hier aan is voldaan)  (20 punten);
6. Afgeronde studie verandermanagement op minimaal WO-niveau (10 punten).

Competenties

 • Je bent resultaatgericht en planmatig: je houdt koers en komt gemaakte afspraken na: “meters maken!”
 • In de toegewezen rol schakel je makkelijk tussen adviseur en projectleider;
 • Je bent analytisch, consciëntieus, conceptueel en kunt je heel goed inleven in zienswijzen en meningen van anderen.
 • Je bent pro-actief en denkt in oplossingen in plaats van in problemen;
 • Je kunt goed organiseren en structuur aanbrengen en werkt doel- en resultaatgericht;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en stuurt niet alleen op hoofdlijnen maar kunt als dat nodig is ook de diepte in en inspringen als er gaten vallen;
 • Je bent gewend om projectmatig te in samenwerking met een projectteam dat je aanstuurt;
 • Je kan goed verschillende lijnen uitzetten en onderling in verbinding houden met elkaar;
 • Je toont eigenaarschap, neemt verantwoordelijkheid en geeft ruimte aan anderen voor eigen inbreng en ontplooiing;
 • Je bent professioneel, bent altijd goed voorbereid en rondt af waar je mee begonnen bent;
 • Je bent benaderbaar, waardeert en spreekt anderen aan, luistert, nodigt uit en verwelkomt meningen.
Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl