Projectleider gezamenlijke opdracht aan Welzijnsorganisaties

Opdrachtgever Gemeente Meierijstad
Locatie Veghel
Uren 20
Duur opdracht 1-3 tot 31-7/ 2x 6 mnd verlenging
Uurtarief 80-100
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 18 februari 2019

Opdrachtomschrijving

De gemeente Meierijstad heeft met meerdere welzijnsorganisaties en maatschappelijk partners samenwerkingsafspraken over de invulling van het welzijnswerk en maatschappelijk werk in Meierijstad. We willen op een samenhangende manier uitvoering geven aan maatschappelijke ondersteuning om in gezamenlijkheid te werken aan de ambities en doelstellingen van Meierijstad zoals opgenomen in de visie Sociaal domein en het nog op te stellen beleidskader.

Resultaat van de opdracht moet zijn:

Een hernieuwde samenwerking tussen Gemeente Meierijstad en de Welzijnsorganisaties vanaf 1-1-2020. Deze hernieuwde samenwerking wordt geformaliseerd en geeft duidelijkheid ten aanzien van onderstaande onderwerpen:

  • Helderheid over de manier waarop de partners worden gefinancierd.
  • Helderheid over de opdracht aan de Welzijnsinstellingen en maatschappelijke partners inclusief prestatieafspraken.
  • Duidelijkheid over de rol verdeling opdrachtgever en opdrachtnemer.
  • Duidelijkheid over sturing (mede in relatie tot financiering) en monitoring.
  • Duidelijkheid over de verhouding maatschappelijke partners / welzijnsorganisaties en overige partners in het maatschappelijk veld van Meierijstad.

Kandidaat omschrijving

De gemeente Meierijstad is binnen het Sociaal Domein opzoek naar een projectleider die invulling kan geven aan de samenwerking met de Welzijnsorganisaties en maatschappelijke partners. We zoeken een enthousiaste projectleider die zowel intern als extern zijn rol als projectleider pakt. Draagvlak creëert zowel bij de partners als bij de ambtelijke organisatie en het bestuur.

Het komen tot eerder genoemde resultaten in de daarvoor aangegeven termijn is van cruciaal belang met het oog op de te maken afspraken voor 2020. Doelgericht en resultaatgericht werken is voor deze opdracht een must.

We gaan er vanuit dat je de benodigde kennis en ervaring hebt binnen het sociaal domein, verschillende financieringsmogelijkheden en het maken van prestatiegerichte afspraken (rol opdracht gever en opdracht nemer).

Eisen

  • HBO werk en denkniveau;
  • De kandidaat heeft meer dan 5 jaar kennis en werkervaring, zoals: Kennis en ervaring sociaal domein; Kennis en ervaring met subsidie, aanbestedingen en ander vormen van financiering; Kennis en ervaring met verschillende opties van resultaatsturing, outcome gericht werken.

Aanvullend

  • Kennis van het sociaal domein, specifiek van Welzijnsorganisaties en maatschappelijke organisaties, preventie en toegang tot zorg in het kader van de Wmo en Jeugdwet; Kennis over financieringsvormen en mogelijkheden van Welzijnsorganisaties en Maatschappelijke organisaties; Kennis van verschillende opties van resultaat sturing zoals outcome gericht werken, prestatie gericht inkopen;
  • Kandidaat het bij voorkeur aanvullende ervaring op het gebied van subsidie- en aanbestedingstrajecten binnen het sociaal domein.

Gespreksplanning

De gesprekken zijn gepland op dinsdag 26 februari tussen 10:00-12:30 uur.

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring