(GESLOTEN) Projectleider ‘Geweld hoort nergens thuis’

Opdrachtgever Gemeente Zwolle
Locatie Zwolle
Uren 20
Duur opdracht Vanaf 1 januari voor één jaar
Tarief 70-100
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 17 december 2020

Omschrijving

In de gemeente Zwolle en de regio IJsselland werken ze samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan een omgeving waar voor iedereen plek is en waar mensen op een fijne en veilige manier kunnen wonen, werken en verblijven. Hun uitgangspunt is dat iedereen meedoet en een plek heeft in de samenleving. Dat geldt ook voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben.

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Dit zorgt voor veel schade bij volwassenen en kinderen. In de regio IJsselland doen ze er dan ook alles aan om huiselijk geweld terug te dringen en te voorkomen en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Ook landelijk is hiervoor aandacht met het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. In de regio IJsselland geven ze uitvoering aan dit programma. De gemeente Zwolle is – als centrumgemeente van de regio IJsselland – op zoek naar een projectleider die samen met de gemeenten en de samenwerkingspartners wil werken aan deze opgave.

Resultaat

Als regionale projectleider ‘Geweld hoort nergens thuis’ ben je in opdracht van de regio IJsselland verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionale uitvoeringsplan. Dit is een tijdelijke project waarvoor ze vanuit het landelijk programma subsidie hebben ontvangen van de overheid.

Wat breng je mee

Vanuit overzicht zorg je voor een goede en uitvoerbare samenhang tussen deze projecten en werk je aan de gestelde resultaten. Je werkt in opdracht van de gemeenten in de regio IJsselland en informeert het ambtelijk netwerk regelmatig over de voortgang en de behaalde resultaten. Je acteert binnen het ambtelijke en bestuurlijke netwerk en de samenwerkingsverbanden in en tussen de zorg-, veiligheids- en justitieketen in de regio. . Binnen de projectmatige aanpak kun je knelpunten identificeren en mogelijke oplossingsrichtingen en verbeteringen aandragen. Je monitort de voortgang van de aanpak in de regio en rapporteert het landelijk programma over de voortgang. Je draagt bij aan het gezamenlijk leren en ontwikkelen.

Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider. Je houdt makkelijk overzicht, werkt planmatig en bent resultaatgericht.. Je bent communicatief sterk en weet mensen mee te krijgen om de beoogde resultaten te realiseren. Je hebt gevoel voor de bestuurlijke context en afwegingen die dit thema met zich meebrengt. Je hebt kennis van en affiniteit met werkveld van huiselijk geweld en kindermishandeling en bent op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Je hebt oog voor je rol in het complexe regionale ambtelijk-bestuurlijke krachtenveld en in relatie tot maatschappelijke partners in de regio en handelt daarin effectief. Je bent in staat een verbindende rol te vervullen tussen de verschillende partijen en organisaties in de regio en legt ook inhoudelijk verbindingen tussen de verschillende projecten. .

De vacature bestaat uit een hoofdonderdeel van minimaal 20 uur als regionaal projectleider Geweld hoort nergens thuis’. Daarnaast is het mogelijk extra uren aan te vullen voor één of meer van de deelprojecten in het kader van de regionale pilot geweld hoort nergens thuis. Deze heeft als onderdelen versterken veilig thuis en lokale teams, doorontwikkeling veiligheidsplan vanuit risico-gestuurde zorg en traumasensitief werken.

Eisen

  • aantoonbare werkervaring met het onderwerp huiselijk geweld.
  • minimaal 3 jaar werkervaring in de functie van projectleider in de afgelopen 10 jaar

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl