Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Projectleider Burgerparticipatie

Opdrachtgever Werkorganisatie Duivenvoorde
Locatie Voorschoten/ Wassenaar
Uren 20
Duur opdracht 19-4 tot 31-12
Tarief 70-90
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 31 maart 2021

Opdracht
We zoeken een projectleider Burgerparticipatie voor de gemeente Voorschoten. De gemeente heeft de kaders van het beleid voor burgerparticipatie vastgesteld met de Participatienota Samen maken wij Voorschoten: afspraken over meeweten, meedenken, meewerken en meebepalen.

De volgende stap is het in praktijk brengen van de uitgangspunten en het toetsen van het beleid. Besloten is om dat te doen aan de hand van een aantal pilots, waaronder de pilot De Belofte van Voorschoten in het kader van de energietransitie. Dit is een project waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan het verkrijgen van een duurzame beweging in de gemeentelijke organisatie en in de samenleving, met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Van de projectleider wordt naast het meedenken vooral ook een hand-on-aanpak verwacht.

De projectleider Burgerparticipatie is de aanjager van de voorgestelde beweging en verricht onder meer de volgende taken:

  • Een planning maken en sturen op en meedoen in het proces en voortgang.
  • Adviseren in de participatiepilots.
  • Een in- en extern netwerk opbouwen voor de implementatie van het beleid.
  • Het op peil brengen van het kennisniveau en coachen van groepen medewerkers in de organisatie, zoals de communicatieadviseurs, wijkmanagers, projectleiders en beleidsmedewerkers.
  • Burgerparticipatie inbedden in de organisatie en meewerken aan de Belofte van Voorschoten.
  • Een voorstel ontwikkelen voor structurele financiering van burgerparticipatie.
  • Vormgeven aan een procedure voor burgerinitiatieven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor-niveau.
2. Maximaal uurtarief van € 90,- incl. reiskosten / fee Flextender, excl. BTW.

Gunningscriteria  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met (innovatieve) vormen van burgerparticipatie in de afgelopen 3 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (30 punten).
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van het implementeren van beleid op het gebied van inwonerparticipatie in de afgelopen 5 jaar (35 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met de methode Factor C (15 punten).
6. Uiterlijk per 19 april 2021 beschikbaar (20 punten)

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl