Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Project/verandermanager

Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn
Locatie Alphen aan den Rijn
Uren 16-18
Duur opdracht zsm voor 6 maanden
Schaal 12-13
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 18 maart 2021

Opdracht
Begin 2021 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn besloten om alle functioneel beheeractiviteiten onder te brengen in één servicecenter. Dit is een complex, veranderkundig traject met veel afhankelijkheden. We staan op dit moment aan het begin van de verkenningsfase en zoeken een project/verandermanager die in staat is om alle consequenties in kaart te brengen die deze overdracht met zich meebrengt voor alle stakeholders en deze te vertalen in bouwstenen voor een plan van aanpak.

Binnen onze organisatie worden ongeveer 60 applicaties (softwareprogramma’s) decentraal beheerd door collega’s in verschillende teams. De overige applicaties die we gebruiken worden centraal beheerd door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO). Begin 2021 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn besloten om alle functioneel beheeractiviteiten onder te brengen bij de BVO Rijn en Braassem. Hiervoor start binnenkort het project ‘uniformering en overdracht decentrale functioneel beheerwerkzaamheden Alphen aan den Rijn naar BVO Rijn en Braassem’. De eerste fase van dit project is een vooronderzoek waarmee we de impact van deze uniformering en centralisering in kaart brengen. Denk aan gevolgen voor betrokken medewerkers, als ook financiële of technische consequenties. Hiervoor zijn we op zoek naar een project/verandermanager.

Wij zoeken een ervaren project/verandermanager die in staat is een complex vraagstuk te vertalen in praktische projectmatige stappen. Je creëert overzicht en rust door pro-actief contact, verbinding en samenwerking te zoeken en je verliest de scheiding tussen project- lijnverantwoordelijkheid bij deze organisatieverandering niet uit het oog.

Je werkt in dit project nauw samen met functioneel beheerders en teamleiders van de gemeente Alphen aan den Rijn en de BVO. Ook is er een stuurgroep die regelmatig bijeenkomt.

De project/verander manager zorgt er voor dat de volgende producten worden opgeleverd:

  • Impactanalyse van circa 60 applicaties (budgettair, financieel, technisch, organisatorisch en personeel) per applicatie.
  • Financiële meerjarenraming.
  • Draaiboek per applicatie voor een beheerste overgang.
  • Overeenstemming over de acceptatiecriteria met alle stakeholders.
  • Voorstel voor een volgorde en aanpak (planning in de tijd).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in een adviserende rol op het gebied van Informatievoorziening;
2. Aantoonbare werkervaring als senior project/verandermanager;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior project/verandermanager (30 punten);
4. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo niveau, op het gebied van ICT of projectmanagement (vb: Prince 2) (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met- en kennis van (IT) transities, op zowel business als techniek vlak, binnen overheidsorganisaties (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met functioneel beheer en de informatievoorziening binnen een overheidsinstantie (25 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl