(GESLOTEN) Procesregisseur team Regisseurs Jeugd

Opdrachtgever Gemeente Breda
Locatie Breda
Uren 36
Duur opdracht 1-12 tot 1-3-21
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 9 november 2020

Omschrijving

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet, met het idee dat op lokaal niveau jeugdhulp tijdiger, dichterbij en meer op maat en integraal kan worden georganiseerd. Als regisseur jeugd maak je onderdeel uit van het gemeentelijk sociaal domein. Samen met de professionals in het netwerk organiseer je ondersteuning op alle levensdomeinen voor mensen die dat (tijdelijk) nodig hebben.
Als onderdeel van de keten jeugd richt jij je op het organiseren van passende ondersteuning voor de gezinnen. Je werkt hierbij intensief samen met collega’s uit de jeugdketen en met je collega’s uit het gemeentelijk sociaal domein.
Als Team Regisseurs Jeugd zijn we volop in ontwikkeling. Het is een drukke periode, waarin diverse veranderingen zijn ingezet. We gaan ons nadrukkelijker richten op het voeren van procesregie bij complexe problematiek en het sturen op kwaliteit van de jeugdzorg (De juiste zorg op de juiste plek).
Enkele van de speerpunten daarbij, zijn het toewerken naar èn het maximaal benutten van, de eigen kracht van het gezin èn het beleggen van de juiste zorg op de juiste plek.
Er ontstaat hiermee extra werk, naast de tijd en investering die verandering vragen en vraagt stevige aanvulling voor ons team, om de klus samen te klaren.

Als toegangsmedewerker richt jij je binnen het vrijwillige kader op het toeleiden naar, het volgen en evalueren van niet vrij toegankelijke jeugdhulp. Je voert hiermee (indien nodig, aanvullend op de regierol die ouders en jeugdigen zelf kunnen nemen) regie over het totale proces van toeleiding, hulpverlening, afstemming en afsluiting van zorg.
Je beschikt over uitstekende uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, voor het voeren van overleggen en het opstellen van (integrale) plannen. Je hebt een analytisch vermogen, en bent in staat om de hulpvraag van de cliënt te vertalen naar een passend aanbod.

 • Op basis van de beschikbare informatie bepaal je of dit voldoende is dan wel andere partijen betrekt om tot de juiste informatie te komen. Je kijkt daarbij expliciet naar de mogelijkheden van het gezin en het eigen netwerk.
 • Je formuleert met de cliënt doelen en resultaten en bepaalt welke hulp daarbij nodig en gewenst is. Je bent namens de gemeente ‘opdrachtgever’ richting aanbieders.
 • Waar mogelijk organiseer je direct de specialistische zorg en bepaalt bij wie de casusregie wordt belegd. Waar nodig organiseer je een multidisciplinair overleg met betrokken partijen om de rol- en taakverdeling op de juiste manier te beleggen.
 • Je monitort de resultaten en bent aanspreekbaar voor de klant en betrokken partijen indien er knelpunten zijn bij het realiseren van die resultaten. Je onderneemt dan actie en schaalt op als dit niet leidt tot het gewenste resultaat.
 • Je draagt bij aan rapportage en dossiervorming conform de daartoe vastgestelde eisen.
 • Je onderhoudt en consulteert in- en externe contacten (in de wijk) voor afstemming, samenwerking en overdracht van jeugdigen.
 • Je bent betrokken bij casuïstiek waarbij de veiligheidsketen betrokken is.

Resultaatgerichtheid. Je houdt gestelde doelen scherp en helder voor ogen en stemt je acties en beslissingen hier op af. Je regisseert de juiste ondersteuning op de juiste plek en je werkt effectief toe naar meetbare resultaten.

Samenwerken. Je bent in staat samen te werken met klanten en met collega’s binnen het CJG en daarbuiten. Je stelt het gezamenlijk resultaat op de eerste plaats en zet je hiervoor maximaal in. Daarbij heb je een verbindende houding, maar bent ook in staat om de taken en verantwoordelijkheden op juiste plekken te beleggen.

Klantgerichtheid. Je onderzoekt de wensen en behoeften van de (interne of externe) klant en handelt hiernaar.
Je stelt de klant centraal zonder de veiligheid van de kinderen en de ontwikkelingsbedreigingen uit het oog te verliezen. Je weet de eigen mogelijkheden van het gezin maximaal te benutten.

Sociabiliteit. Je kunt gemakkelijk contact leggen en onderhouden met mensen van uiteenlopende aard en van uiteenlopend niveau. Je beschikt over contactuele souplesse in het sociale verkeer, je kunt goed onderhandelen en bent communicatief vaardig.
Je weet en voelt wat ‘eigen kracht’ betekent. Je bent in staat deze gedachte uit te dragen, naar zowel ouders, hulpverlener of andere betrokken partijen en hen mee te nemen in de verantwoordelijkheid die eenieder daarin draagt.

 • Je hebt een afgeronde, relevante HBO opleiding;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de rol van procesregisseur in de jeugdzorg.
 • Je bent SKJ of BIG geregistreerd;

Je hebt:

 • kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken
 • kennis van de sociale kaart
 • kennis van de gemeentelijke organisatie, met name het sociaal domein;
 • kennis van de Jeugdwet, AWB, inkoop, PGB, sociale kaart in de regio, gemeentelijke verordeningen/ beleidsregels;
 • inzicht in de veiligheidsketen;
 • kennis van de methodieken Signs of Safety, Sociale Netwerkversterking en Oplossingsgericht werken.

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl