Procesmanager Maatschappij

Opdrachtgever Gemeente Oldenzaal
Locatie Oldenzaal
Uren 32
Duur opdracht 11-3-19 tot 1-3-20
Uurtarief
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 20 februari 2019

Procesmanager Maatschappij voor 28 tot 32 uur per week voor een periode van 2 jaar, voor in eerste instantie 1 jaar met optie tot verlengen.

Aanleiding en Achtergrond

Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Oldenzaal gelukkig kan zijn. Met de maatschappelijke partners is een “stip aan de horizon” geformuleerd: de ‘gelukkige inwoner’, die meedoet en naar eigen kunnen bijdraagt aan de samenleving en daar waar nodig daarbij ondersteund wordt.

Uitgangspunt hierbij is een verder aan te scherpen integrale aanpak waarin de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner wordt gestimuleerd en de ondersteuning zo licht als mogelijk is maar zwaar als het moet. Om dit te bereiken is transformatie binnen het sociaal domein nodig; een transformatie naar een gedeelde verantwoordelijkheid van inwoners, ketenpartners en overheid bij het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en individuele oplossingen. Dit is een continu proces waarbij inwoners, professionals, instellingen, werkgevers en gemeenten samenwerken, innoveren, leren en verbeteren.

Het domein maatschappij is volop in beweging om deze transformatie ( mede ) vorm te geven. De transformatie vraagt om een andere rol van de gemeente Oldenzaal, dus ook van de medewerkers van het domein Maatschappij. Een verschuiving van zorgen voor naar zorgen dat, van beheersen en controleren naar samen leren en ontwikkelen. In de komende periode wordt op operationeel niveau verder vorm geven aan de transformatie binnen het domein Maatschappij. De procesmanager is de spin in het web om alle initiatieven rondom dit thema te verbinden, te ontwikkelen, te begeleiden en te sturen (het geeft de complexiteit van de rol en functie weer.)

Wat ga je doen?

Als procesmanager neem je deel aan MT-vergaderingen van het domein Maatschappij. Je draagt zorg voor de coördinatie van een aantal majeure projecten binnen het domein. Daarnaast ben je de verbinder in het domein rondom alle projecten en initiatieven die spelen en begeleid je het transformatieproces. Naast het sterke procesmatige aspect van de functie, ben je een voorbeeld van “getransformeerd” denken en handelen, in houding & gedrag. Dit cultuuraspect is wezenlijk van belang om de transformatie te doen slagen. Affiniteit hiermee is een “must”.

Je werkzaamheden bestaan o.a uit:

 • Faciliteren van en sturen op een aantal majeure projecten dan wel in de rol van procesregisseur, dan wel in de rol van opdrachtgever
 • Je ondersteunt collega’s in de (wijze van) uitvoering van projecten
 • Je bewaakt de integraliteit van de verschillende projecten en initiatieven
 • Advisering over inrichting van toekomstige initiatieven, projecten en veranderagenda

Na twee jaar laat je achter:

 • Een gedragen transformatieagenda voor de jaren erna
 • Een domein dat integraal, methodisch en efficiënt werkt
 • Wij werken effectief samen in de keten
 • Evaluatie (o.b.v. de uitgevoerde monitor) per december 2020, incl. aanbevelingen

Wat vragen wij?

 • HBO niveau
 • Je hebt een strategisch werk en denkniveau, waarbij je in staat bent de vertaling te maken naar tactisch niveau en de operationele werkelijkheid
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als procesbegeleider in transformatieve processen
 • Je inspireert mensen te zoeken naar het 3e alternatief zonder je te verliezen in beschouwingen
 • Je verstaat de kunst om te schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen (situationeel) en die zo in te zetten dat de verbinding tussen projecten sterker wordt

Competenties

 • Omgevingsbewust/ Integraliteit / Resultaatgericht /Enthousiasmerend /Analyse en oordeelsvorming

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring