Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Procesmanager financiën fysieke projecten

Opdrachtgever Gemeente Hilversum
Locatie Hilversum
Uren 30
Duur opdracht 15-3 voor 5 maanden
Tarief 80-120
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 26 februari 2021

Opdracht
Algemene omschrijving
De gemeente Hilversum is volop in beweging, ook waar het gaat om de ontwikkeling van de stad met name rond de OV-knooppunten. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van het stationsgebied en Arenapark.
Naast een portfolio met veel en diverse ontwikkelprojecten in het ruimtelijk domein melden regelmatig derden partijen zoals ontwikkelaars en ondernemers ruimtelijke initiatieven aan bij het zogeheten Ruimtelijk Initiatieven Team (RIT). Mede als gevolg hiervan heeft de gemeente een overschot aan ruimtelijke initiatieven die hierdoor blijven liggen.
De gemeente wil op een zakelijker manier omgaan met stadsontwikkeling en tegelijkertijd hierdoor waardevolle initiatieven, die nu blijven liggen, kunnen oppakken. Dit betekent dat voor eigen stadsontwikkelprojecten de gemeente voor bovenwijkse voorzieningen een geldelijke bijdrage van partners wil vragen. Dit betekent ook dat van initiatiefnemers voor ontwikkelingen in de stad een bijdrage in de kosten van de gemeente wordt gevraagd op basis van intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten.

In verband hiermee is de Gemeente Hilversum op zoek naar een ervaren procesmanager financiën fysieke projecten. Belangrijkste taken van deze procesmanager zijn:
–              het uitwerken, beschrijven en implementeren van het intakeproces van het RIT en daarbij
komen tot genoemd kostenverhaal bij bovenwijkse voorzieningen en tot intentie- en
anterieure overeenkomsten bij derden-initiatieven
–              het voeren van overleg met partners en initiatiefnemers om tot afspraken te komen
–              het opstellen van de onderliggende overeenkomsten
–              het  bijhouden van de bedrijfsvoeringsagenda voor de stadsontwikkeling en rapporteren van
de voortgang daarover

De procesmanager financiën fysieke projecten werkt samen in een klein kernteam dat inhoudelijk wordt aangestuurd door de concerndirecteur stadsontwikkeling en valt binnen de afdeling Beleid & Ontwikkeling.
De functie van procesmanager financiën fysieke projecten is nieuw en moet verder ontwikkeld worden.

Als deze procesmanager combineer je een zakelijke en resultaatgerichte inslag met goede contactuele eigenschappen. Je bent sterk in plannen en organiseren, komt je gemaakte afspraken na en spreekt collega’s aan als zij dit niet doen. Ook heb je een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet je je makkelijk te bewegen in het krachtenveld van bestuurlijke ambities, commerciële belangen van ontwikkelende partijen en het algemeen belang van de gemeente Hilversum. Je kan partijen verbinden zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Je werkt transparant en open, zodat je verantwoording over het totaalresultaat kan afleggen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met stads- en/of gebiedsontwikkeling in een gemeente met minimaal 75.000 inwoners;
3. Beschikbaar voor 24 uur per week;
4. Maximaal uurtarief van € 120,- exclusief btw / inclusief reiskosten woon- werkverkeer;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het beoordelen van ruimtelijke initiatieven van ontwikkelaars/ondernemers en het opstellen van anterieure overeenkomsten (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met projectmatig werken (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met programma- en/of portfoliosturing in de afgelopen 10 jaar (30 punten);
8. Aantoonbare ervaring op het gebied van Financiën (middels een opleiding of werkervaring) (10 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl