Procesbegeleider toekomstplan jongerencentra

Opdrachtgever Gemeente Venray
Locatie Venray
Uren 20
Duur opdracht Van 17-4-2019 t/m 30-8-2019
Uurtarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 4 april 2019

Opdrachtomschrijving

Er zijn in gemeente Venray zes jongerencentra. Vijf in kerkdorpen en één in de kern Venray. Elk jongerencentrum is uniek en heeft een eigen historie, activiteiten en aanpak.

Jongerencentrum The B in de kern Venray is in 2014 door de gemeente gerealiseerd. Sindsdien zoekt men naar manieren om dit jongerencentrum goed te laten draaien met een voltallig bestuur, voldoende bezoekers en vrijwilligers. Men is zoekende naar de juiste koers. Daartoe heeft men in 2017 een toekomstplan gemaakt voor The B. Dit toekomstplan is in december 2017 door de raad afgewezen. Vervolgens is het college, op verzoek van de raad, aan de slag gegaan met de vraag hoe de vormgeving richting de toekomst wel kan worden vormgegeven. Daarbij wil men komen tot een netwerk van bruisende jongerencentra en heeft het college het volgende speerpunt opgenomen in het collegeprogramma 2018-2022:

Faciliteren van het proces om te komen tot een voorstel en plan van aanpak voor doorontwikkeling van jongerencentra in Venray.

De opdracht voor de doorontwikkeling is verbreed naar alle jongerencentra in Venray. Alle jongerencentra krijgen zo de kans om zich door te ontwikkelen.

Eerste stap was vervolgens om een opdracht te formuleren aan de jongerencentra met uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen het gezamenlijke toekomstplan moet passen. Om input op te halen voor dit plan is in de zomer van 2018 een behoeftepeiling gehouden onder jongeren in Venray. Daarnaast heeft er eind 2018 een mini-conferentie plaatsgevonden waar raadsleden en de belangrijkste stakeholders in dit proces hun inbreng hebben kunnen leveren. Daarnaast zijn alle jongerencentra bezocht en individueel gesproken. Ook enkele belangrijke samenwerkingspartners zijn individueel gesproken. Dit alles heeft geleid tot een opdrachtomschrijving die op 16 april ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vervolgens zullen de jongerencentra de kans krijgen om in de periode april t/m juni een gezamenlijk toekomstplan te maken. Omdat we te maken hebben met zes verschillende jongerencentra en omdat de bestuursleden allen vrijwilligers zijn, hebben we ervoor gekozen op zoek te gaan naar een procesbegeleider die namens en met de jongerencentra het toekomstplan gaat maken.

Aandachtspunten voor het plan

Het gaat om het maken van een concreet actiegericht toekomstplan, een plan van aanpak waar de jongerencentra meteen mee van start kunnen. Het plan moet aansluiten bij de wensen van de individuele jongerencentra en hun directe achterban. Daarbij is het ook belangrijk ruimte te laten voor ontwikkelen gedurende de looptijd van het plan.

 • Neem een concrete tijdsplanning op in het plan.
 • Refereer aan de kernwaarde, bouwstenen en randvoorwaarden uit de opdracht.
 • Zorg voor ruimte voor gezamenlijke ontwikkeling, maar schenk ook voldoende aandacht aan de individuele jongerencentra.
 • Het plan heeft de doorlooptijd van 4 jaar, met een tussentijdse evaluatie na 2 jaar.

De volgende partijen moeten betrokken worden bij de totstandkoming van het plan van aanpak:

 • De 6 jongerencentra
 • Onderwijs (voortgezet en primair onderwijs)
 • Synthese (met name jongerenwerkers)
 • Venray Beweegt
 • Cultura Venray
 • Ondernemers
 • Participatieraad
 • Opdrachtgever vanuit de gemeente
 • Straatcoaches en jeugdregisseur

Uiterlijk op 1 juli 2019 ontvangt de opdrachtgever vanuit de gemeente het meerjarige toekomstplan van de jongerencentra. Een plan dat gedragen wordt door de betrokken jongerencentra.

In de voorbereidingsperiode moet tenminste 1 keer een overleg met de wethouder worden gepland. Tussentijds is tenminste 1 keer per maand een overleg met de gemeente (ambtelijk) over de voortgang en zo nodig wordt vaker een terugkoppeling gegeven. Voordat de rapportage wordt ingediend wordt deze in concept besproken met de wethouder.

Opdracht

Schrijf namens en met de jongerencentra in gemeente Venray een meerjarig toekomstplan dat aansluit bij de uitgangspunten en randvoorwaarden uit de vastgestelde opdracht. Denk voor de presentatie van het plan na over een hedendaagse manier van presenteren die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Sluit aan bij de vergadering van Commissie Leven van 29 augustus 2019 om de vragen m.b.t. plan van aanpak vragen van de commissieleden te beantwoorden.

Kandidaat omschrijving

Voorwaarden aan procesbegeleider:

 • HBO professional
 • Ervaring met het maken van concrete actieplannen.
 • Werktijden zijn flexibel: Aansluiten bij openingstijden van de jongerencentra en wat nodig is voor onze samenwerkingspartners.
 • Ondernemend en innovatief in het stimuleren van de jongerencentra om een bijdrage te leveren aan het plan van aanpak.
 • Onafhankelijke positie innemen ten opzichte van alle betrokken jongerencentra en partijen.
 • Goede aansluiting bij de doelgroep (de besturen van de jongerencentra en hun achterban).
 • Gevoel hebben voor de eigenheid van de jongerencentra en ruimte nemen in het plan voor eigen keuzes. Sluit goed aan bij de wensen van de jongerencentra zelf.

En verder:

 • een inschatting van de benodigde uren en een bijbehorende onderbouwing.
 • inzicht in jouw manier van werken door een plan van aanpak aan te leveren voor het realiseren van deze opdracht.

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring