(GESLOTEN) Planeconoom

Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer
Locatie Zoetermeer
Uren 28-36
Duur opdracht zsm voor 1 jaar. 2 maanden verlenging
Tarief 80-110
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 9 oktober 2020

Opdracht
Als gevolg van haar ambities en een toename in (particuliere) initiatieven is de projectenportefeuille flink gegroeid. Daarnaast vragen ontwikkelingen zoals de wijziging van de BBV, invoering van de Vpb-plicht en toenemende aandacht voor de beheersing van grondexploitaties veel aandacht en tijd van onze planeconomen. Ten behoeve van voornamelijk de reguliere werkzaamheden binnen projecten zijn wij op zoek naar twee planeconomen.

In Zoetermeer neemt het Projectmatig werken een steeds grotere rol in. Dit betekent dat je als vastgoedeconoom namens Grondzaken onderdeel bent van verschillende projectteams. Dit vraagt van jou scherp financieel inzicht creëren en sturing, verschillende belangen kunnen doorgronden en je advies goed over kunnen brengen. Daarnaast vraagt het balanceren tussen de projectbelangen en de brede gemeentelijke belangen.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het verzorgen van de navolgende taken:

 • Ondersteuning en advisering van projectmanagers bij het opstellen van de businesscase in de haalbaarheidsfase van projecten (zowel grondbeleid gerelateerd als investeringsprojecten) en coördinatie van de inbreng van andere financiële- en fiscale expertise;
 • Financieel-economische begeleiding tijdens de uitwerkings- en uitvoeringsfase van projecten, waaronder:
  • Opstellen en bewaken van projectbegrotingen, zowel voor projecten vallend onder actief grondbeleid als faciliterende projecten (kostenverhaal), en de periodieke (jaarlijkse) herzieningen daarvan;
  • Adviseren bij de opdrachtbeschrijving t.b.v. de projectmanager m.b.t. de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die in de betreffende grond- en gebiedsexploitaties zijn vastgesteld;
  • Ter beschikking stellen van budgetten en het voeren van het budgetbeheer van de plannen waarvoor de grondexploitatie of gebiedsexploitatie is vastgesteld;
  • Voeren van de control op grondexploitaties en projectbegroting faciliterende projecten;
  • Ondersteunen van de projectmanager in het voorzien en beheersen van de risico’s van projecten;
 • Vervullen van een zelfstandige rol m.b.t. het gevraagd en ongevraagd leveren van financieel-economische adviezen;
 • Betrokkenheid bij het opstellen van anterieure (realisatie) overeenkomsten en privaatrechtelijk overeenkomsten;
 • Het periodiek leveren van informatie aan het management t.b.v. risicomanagement, geldstroombeheer, managementrapportages, begroting en jaarrekening.

 Profiel

 • Werkzaam (geweest) als planeconoom;
 • Een afgeronde HBO of WO opleiding;
 • Kennis van ruimtelijke ordening en aanpalende vakgebieden;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Relevante praktijkervaring;
 • Analytisch vermogen;
 • Onderkennen van maatschappelijke en juridische ontwikkelingen op het vakgebied;
 • Onderhandelings- en communicatieve vaardigheden;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Vereisten / knock-outcriteria NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als planeconoom of financieel strategisch adviseur in gebiedsontwikkelingen in de afgelopen 8 jaar (30 punten).
4. Aantoonbare werkervaring als planeconoom/adviseur in gebiedsontwikkelingen met minimaal 250 woningen in de afgelopen 4 jaar (20 punten)
5. Aantoonbare werkervaring als planeconoom/adviseur in gebiedsontwikkelingen binnen een gemeente met faciliterend grondbeleid met minimaal 100 woningen in de afgelopen 4 jaar (25 punten)
6. Maximaal uurtarief van € 110 inclusief reiskosten en Fee Flextender/exclusief BTW (15 punten)
7. Beschikbaar per 1 november 2020 (10 punten)

Competenties

Van groot belang is niet alleen de vraag wat de planeconoom doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij/ zij dat doet.  Kennis van de inhoud blijft een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel weten om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven ook sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc.

De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:

 • Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk.
 • Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.
 • Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien.
Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring