(GESLOTEN) Medewerker terugvordering & verhaal Sociaal Domein / Participatiewet

Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer
Locatie Zoetermeer
Uren 24-32
Duur opdracht zsm voor 6 maanden
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 19 november 2020
BESCHRIJVING

Organisatie Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen ‘hun’ stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie Zoetermeer blijft een stad in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Sociaal Domein De afdeling Sociaal Domein biedt dienstverlening aan op het brede gebied van het sociale domein.

Het Team Handhaving is een van de uitvoerende teams binnen de afdeling. Binnen dit team is de unit Terugvordering & Verhaal actief.

Je bent goed met cijfers en kunt precies werken. Je bent een harde werker die ervoor zorgt dat de productie op peil blijft en we goede kwaliteit blijven leveren. Ook als het soms gewoon heel erg druk is. Wijzigingen in wetten en regels weet je vlot te verwerken. Jouw collegiale instelling en goede humeur dragen bij aan de informele en plezierige sfeer op de afdeling.

Opdracht Je takenpakket bestaat uit de volgende werkzaamheden:

Terugvordering

 • Het maken van herzienings- en terugvorderingsbesluiten;
 • Het treffen van betalingsregelingen inclusief het maken van draagkrachtberekeningen;
 • Het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken inclusief opstellen; toekenningsbeschikkingen;
 • Het berekenen van de beslagvrije voet;
 • Het leggen van vereenvoudigde derdenbeslag;
 • Het doen van saldo-opgaven voor schuldsaneringsvoorstellen;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften tegen terugvorderingsbesluiten.

Verhaal en alimentatie

 • Het behandelen van verhaalszaken incl. verrichten draagkrachtonderzoeken;
 • Het nemen van verhaalsbesluiten;
 • Het onderhouden van contact met het LBIO over gecedeerde alimentatierechten.

Invordering

 • De communicatie met klanten, bewindvoerders, schuldhulpverlenende instanties en onze deurwaarder;
 • Het rapporteren over de voorgang van incassotrajecten;
 • Het instrueren over financiële mutaties in beslisrapporten;
 • Het verlenen van uitstel van betaling conform onze beleidsregels;
 • Het maken van dwangbevelen.

Vereisten / knock-outcriteria NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren. 1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)  2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker terugvordering & verhaal Participatiewet in de afgelopen 5 jaar (40 punten). 3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (30 punten). 4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in een gemeentelijk organisatie in de afgelopen 5 jaar (20 punten). 5. Aantoonbare werkervaring met de Suite4GWS (10 punten).

Competenties

 • Goede kennis van Participatiewet;
 • Ervaring als medewerker terugvordering en verhaal;
 • Precies, nauwkeurig;
 • Flexibel;
 • Kennis van Suwinet is een pre;
 • Kennis van TOZO is een pre;
 • Zoetermeerse ervaring is een pre.
Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring