Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Manager Publieke Dienstverlening

Opdrachtgever Gemeente Rijswijk
Locatie Rijswijk
Uren 32-36
Duur opdracht Vanaf 1-11 voor 6 maanden. 2 x 3 maanden verlenging
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 28 september 2021

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 27 verschillende teams, verdeeld over vier domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS, dit staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Het team Publieke Dienstverlening (PDV) is onderdeel van ons domein Maatschappelijke Ontwikkelingen. Jouw medewerkers zijn het eerste en trotse gezicht van onze gemeentelijke dienstverlening. Zij werken in drie clusters: burgerzaken, klantcontactcentrum en belastingen. Onze sociaal raadsman en de centrale klachtencoördinator zijn ook teamleden van jou. Aan het cluster burgerzaken zijn ook onze trouwambtenaren verbonden. Ook de projectleider van de projectenportfolio excellente dienstverlening hiervan is een van jouw teamleden. Jouw uitdaging is om met jouw medewerkers ook onze organisatie naar een hoger niveau van dienstverlening te brengen.

Opdracht
Je geeft samen met je drie teamleiders leiding aan circa 50 medewerkers van het team PDV, binnen de drie clusters en bent de eindverantwoordelijk voor PDV. Je maakt resultaatgerichte afspraken met medewerkers en bewaakt hun prestaties. Dit doe je in nauwe samenwerking met drie teamleiders. Zelfs stuur je het kwaliteitsteam aan.

Je geeft leiding met oog voor de mens achter de medewerker. Het is jouw taak om teamleden en middelen zo in te zetten dat tastbare resultaten worden bereikt voor de samenleving. Je doet dat door regie te houden, de juiste prioriteiten te kiezen en met de teamleiders de uitvoering te bewaken. Je houdt overzicht en stuurt op hoofdlijnen en stapt waar nodig meer naar voren. Waar de teamleiders zich meer op de dagelijkse aansturing richten, ben jij meer gericht op de hoofdlijnen, de integraliteit in de organisatie en de doorontwikkeling van de teams op zichzelf. Je werkt met je medewerkers voortdurend aan het verbeteren van processen en producten. Daarnaast zoek je actief naar de kansen die samenwerking met andere teams en opgaven biedt en adviseer je over opgave-overstijgende vraagstukken. Voor de domeinmanager Maatschappelijke Ontwikkelingen en de bestuurder ben jij het eerste aanspreekpunt.

Je staat stevig in je schoenen, geeft helder en duidelijk richting en je bent een steun in de rug van je medewerkers. Goed, actief luisteren kenmerkt jou. Je bent toegankelijk, open en benaderbaar. Je biedt ruimte voor het eigen initiatief. Als coachend leidinggevende heb je oog voor de persoonlijke ontwikkeling van al je medewerkers. Je hebt de kwaliteit om medewerkers te motiveren meer hun verantwoordelijkheid te nemen, maar ook om bij te sturen en aan te spreken in dit proces. Van nature ben je gericht op samenwerking en zoek je de kansen en uitdagingen op dit gebied, zowel binnen als buiten onze organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde hbo bachelor opleiding.
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in leidinggeven bij de een decentrale overheidsinstelling in de afgelopen 8 jaar.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen de afdeling Burgerzaken/Publieke Dienstverlening van een gemeente in de afgelopen 8 jaar (45 punten).
4. Aantoonbare werkervaring als leidinggevende met teamontwikkeling binnen het de afdeling Burgerzaken/Publieke Dienstverlening van een gemeente (weergegeven in het cv middels een voorbeeld project, max. 250 woorden) (35 punten).
5. Uiterlijk per 1 november 2021 beschikbaar voor minimaal 32 uren in de week (20 punten)

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl