(GESLOTEN) Kwartiermaker Uitstroom Beschermd wonen regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU)

Opdrachtgever regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU)
Locatie Zeist
Uren 24
Duur opdracht 1-10 tot 31-12. 1 jaar verlenging
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 18 september 2020

Omschrijving

Regio ZOU zoekt op korte termijn een kwartiermaker met de focus op wonen, die de uitstroom uit Beschermd wonen kan aanjagen in onze regio. Vooralsnog is deze opdracht  voor de periode van 3 maanden, mogelijk wordt deze opdracht verlengd.
Deze opdracht kan op detacheerbasis worden uitgevoerd of als ZZP-er.

Wat is de regio ZOU?

In deze regio werken de 5 gemeenten Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist met elkaar samen op het sociaal domein. De regio kent een netwerk-samenwerking met een regionaal kernteam, bestaande uit een programmamanager, contractmanagers, een informatiemanager, een beleidsmedewerker en ondersteuning. Daarnaast stellen de 5 gemeenten ambtelijke inzet beschikbaar per opgave of aandachtsgebied.
Voor het onderwerp Decentralisatie beschermd wonen is een projectleider aangesteld voor 24 uur per week met daarnaast ambtelijke (beleids-)inzet van 8 uur per week.

Waarom heeft regio ZOU een kwartiermaker nodig?

Binnen U-16 verband zijn afspraken gemaakt over de aantallen te huisvesten mensen die uitstromen uit instellingen voor beschermd wonen. Deze afspraken worden maandelijks gemonitord. Wij halen in onze regio deze aantallen niet.
Uit een eerste analyse komt naar voren dat dit aan verschillende factoren ligt:
–    Schaarste aan geschikte huurwoningen
–    Grote vraag naar huurwoningen ook door andere doelgroepen
–    Onbekendheid van deze afspraken bij alle betrokken partijen
–    Onbekendheid van de mensen die uitstromen uit instellingen met onze regio

De partijen die hierbij een rol spelen zijn de woningcorporaties van de 5 gemeenten, de aanbieders van beschermd wonen, Beter Wonen, het Vierde huis en de beleidsafdelingen wonen en zorg van de gemeenten.
Daarnaast  heeft Utrecht namens de U-16 gemeenten subsidie aangevraagd voor het project “Living lab, eerst een (t)huis”, met als doel een versnelling van de uitstroom uit de maatschappelijke opvang zodat de wachtlijsten zullen verminderen en de dakloosheid kan worden teruggedrongen. Ook voor het project Living lab moeten in de regio ZOU woningen beschikbaar komen.  In U-16 verband is een projectgroep ingesteld, waar jij als kwartiermaker deel van gaat uitmaken.
Wat ga je doen als kwartiermaker?

1.    In gesprek met de betrokken partijen om op te halen waar knelpunten zitten.
2.    Analyseren van knelpunten en aandragen van mogelijke oplossingen.
3.    Commitment vragen van betrokken partijen voor mogelijke oplossingen (zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau). Dit commitment leg je vast met alle betrokken partijen.
4.    Oplossingen implementeren en de voortgang monitoren.

Organisatie

Als kwartiermaker ben je eerstverantwoordelijke voor het aanjagen van de opgave om meer mensen te laten uitstromen uit beschermd wonen naar onze regio, zowel vanuit de ambulantiseringsopgave beschermd wonen als vanuit het project  Living lab.
Je werkt samen met de projectleider regio ZOU en met de beleidsmedewerkers Wonen van de 5 gemeenten. Je leidt een nog op te zetten regionale werkgroep met beleidsadviseurs Wonen en neemt deel aan de ambtelijke U-16 projectgroep Wonen. Je ondersteunt en adviseert de bestuurders t.b.v. hun deelname aan het regionaal bestuurlijk platform en de trekkersgroep Wonen en Zorg.

Wat wij van je vragen 

Je bent goed bekend met het domein Wonen en hebt kennis van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Je spreekt de taal van de woningcorporaties en hebt oog voor hun positie en belangen. Je bent echter ook in staat om hen mee te nemen in de gezamenlijke opgave en je weet breed gedragen oplossingen te vinden.
Je gelooft in onze aanpak waarin we uitgaan van wat mensen kunnen (leren) in een inclusieve samenleving. Je bent niet bang voor out-of-the box oplossingen. Tegelijkertijd ben je pragmatisch en realistisch, weet goed prioriteiten aan te brengen en houdt van aanpakken.
Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau en ruime ervaring als beleidsadviseur en/of projectleider bij een woningcorporatie of een gemeente.
Je weet hoe je een maatschappelijke opgave aanpakt en staat open voor vernieuwing. Je bent stressbestendig, flexibel en resultaatgericht.
Ervaring met regionale samenwerking en een politiek-bestuurlijke context is een pré.
Ervaring in of bekendheid met onze regio Zuid-Oost Utrecht vinden wij belangrijk.
Omdat deze opdracht maar een korte tijd bestrijkt, vinden wij het belangrijk dat je direct beschikbaar bent.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl