(GESLOTEN) Kwartiermaker PAW-Proeftuin Hilversumse Meent Aardgasvrij

Opdrachtgever Gemeente Hilversum
Locatie Hilversum
Uren 20
Duur opdracht zsm voor 10 maanden
Functieschaal 11-12
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 28 december 2020

Algemene omschrijving

Met de toekenning van de aanvraag in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gaat Hilversum starten met de aanpak van een proeftuin in het noordelijke deel van de Hilversumse Meent. In de Hilversumse Meent werkt de gemeente sinds 2017 nauw samen met woningcorporaties, netbeheer en bewonersorganisaties (www.hilversum.nl/meentaardgasvrij). Vanuit deze organisaties is er een actieve werkgroep die hun bijdrage aan de PAW-aanvraag hebben geleverd. Ook is er een klankbordgroep, koplopersgroep en een onderzoeksgroep (pilot lagere CV-temperatuur) actief, welke allemaal zijn samengesteld uit bewoners.

Nu voor het noordelijke deel van de Hilversumse Meent (ruim 600 woningen) een PAW-aanvraag is toegekend zijn we op zoek naar een kwartiermaker. De kwartiermaker krijgt als voornaamste taak een projectorganisatie in te richten en te operationaliseren in het proeftuingebied.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • Opstellen van een plan van aanpak, stakeholderanalyse en risicoanalyse (met de aanvraag PAW als uitgangspunt), in samenspraak met betrokken organisaties en bewoners;
 • Invullen en operationaliseren van de projectstructuur / organisatie zoals beschreven in de PAW aanvraag;
 • Overleg met, en draagvlak organiseren bij, de bij de PAW betrokken organisaties (o.a. woningcorporaties, bewonersorganisatie, netbeheerder, enz.);
 • Verzorgen van een selectie- en aanbestedingstraject voor langdurige binding met adviseurs / procesbegeleiders;
 • Vorm geven van de wijkaanpak samen met bewoners (zowel eigenaar/bewoners als huurders);
 • Opzetten van een goede rapportage structuur en systematiek voor partners, het college van B&W en de gemeenteraad;
 • Ervaring met complexe projecten waarin meerdere stakeholders actief zijn (professioneel en vrijwillig);
 • Ervaring met samenwerken met bewonersorganisaties en bewonersparticipatie;
 • Affiniteit met duurzaamheid / energie.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Kwartiermaker;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als kwartiermaker (35 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (25 punten);
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met verduurzaming van woningen (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met bewoners participatie (10 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met bewonersorganisatie (10 punten).

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl