(GESLOTEN) Klantmanager Participatie – Inburgering

Opdrachtgever Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Locatie Pijnacker-Nootdorp
Uren 24-32
Duur opdracht 6 maanden met 3x6 mnd verlenging
Tarief 55-68
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 11 december 2020

Opdracht
De gemeente is als ondersteuning voor het team Participatie op zoek naar een ervaren klantmanager Werk en Inkomen met kennis van de inburgering. Je komt te werken bij de afdeling Sociaal Domein in het team Participatie. In deze functie ben je tot 1 juli 2021 voor tenminste 24 uur per week verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet voor statushouders die zich in de gemeente hebben gevestigd. Met het oog op de invoering van de nieuwe wet inburgering kan deze aanstelling verlengd worden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit de volgende activiteiten:

 • Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de participatiewet;
 • Het verstrekken van informatie aan inwoners over procedures en afhandeling aanvragen;
 • Het ondersteunen van inwoners met inburgeringsverplichtingen;
 • Het stimuleren van participatie van de cliënten en zorgdragen voor toeleiding naar de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk en zorgmogelijkheden;
 • Het uitvoeren van heronderzoeken op rechtmatigheid en doelmatigheid met daarbij oog voor de participatiemogelijkheden van cliënten;
 • Het vervullen van de rol van intermediair naar andere hulpverlenende instellingen indien financiële, sociale en/of psychische problemen van de cliënt daartoe aanleiding geven;
 • Het voorkomen en aanpakken van fraude.

Kennis/Ervaring

 • Specialistische kennis van de Participatiewet;
 • Kennis van de inburgeringswet;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving sociaal domein;
 • Inzicht in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen;
 • Inzicht in (maatschappelijke) ontwikkelingen op het beleidsterrein;
 • Vaardigheid in het opstellen van rapportages en beschikkingen;
 • Vaardigheid in het voeren van gesprekken met cliënten;
 • Ervaring met het werken met klantvolgsysteem;
 • Gericht op samenwerking.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Maximum uurtarief van €68,- incl. reiskosten, excl. BTW;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager werk en inkomen op het terrein van de Participatiewet in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met inburgering in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (10 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
7. Aantoonbare kennis van het klantvolgsysteem Civision van PinkRoccade (5 punten);
8. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl