(GESLOTEN) Juridisch (beleids)medewerker RO en Handhaving

Opdrachtgever Gemeente Twenterrand
Locatie Vriezeveen
Uren 18
Duur opdracht 18-1 tot 31-12
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 14 januari 2021

Omschrijving

Wij zijn op zoek naar een Juridisch (beleids)medewerker RO en Handhaving die stevig in haar/zijn schoenen staat. Een collega die op basis van actuele ervaring in het vak (senior) samen met de collega’s van het Team Omgeving de RO- en handhavingsdossiers oppakt en afhandelt.
Het gaat hierbij om bestemmingsplannen, (partiële) herzieningen, principe verzoeken. Daarnaast adviseer je op basis van je kennis je collega’s van het Team Omgeving op het gebied van ruimtelijke ordening/ontwikkeling.

De juridisch (beleids)medewerker RO en Handhaving heeft een brede kijk op de RO-taken en de juridische kant van handhaving en weet waar de schoen knelt en waar de oplossingen liggen.

Binnen het Team Omgeving ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de RO-producten die voldoen aan de vereiste kwaliteit. De prioriteit ligt bij RO-taken. Je organiseert, coördineert, en voert zelfstandig procedures uit. Jij bent verantwoordelijk voor het proces, maar je doet dit natuurlijk niet alleen. Je werkt samen met andere collega’s van RO.

Naast ervaring op het gebied van RO ben je ook goed thuis in de juridische aspecten die horen bij handhaving.
Op dit vakgebied voel jij je ook thuis vanwege je ervaring en ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de VTH-producten die voldoen aan de vereiste kwaliteit.
Je organiseert, coördineert, en voert zelfstandig bestuursrechtelijke juridische procedures. Jij bent verantwoordelijk voor het proces, maar je doet dit natuurlijk niet alleen. Je werkt samen met onder andere de toezichthouders.

Je zoekt voortdurend naar mogelijkheden en oplossingen, maar durft ook heldere en minder prettige beslissingen te nemen.

Team Omgeving

Bestaat uit zo’n 35 collega’s. Ze werken samen aan de vergunningverlening, toezicht, handhaving, ruimtelijke ordening, apv, veiligheid en BAG voor de inwoners van Gemeente Twenterand. Natuurlijk wordt er, waar nodig, nauw samengewerkt met de andere domeinen.

Waar houd jij je mee bezig:

Het (mede) opstellen van ruimtelijke plannen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. Hiertoe vervaardigen van regels, verbeeldingen, toelichtingen voor bestemmingsplannen. Daarnaast het opdrachtgeverschap en aansturen van adviesbureaus hierin. Binnen de r.o.-procedures beoordelen van planschaderisico’s en adviseren over de afhandeling van planschadeclaims;
Beoordelen van en adviseren over initiatieven die afwijken van geldende bestemmingsplannen;
Het organiseren van procedures voor het wijzigen of afwijken van bestemmingsplan. Dit inclusief voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming, terinzagelegging, informatiebijeenkomsten, omgevingsdialogen en afhandeling van zienswijzen;
Het vertegenwoordigen van de gemeente in beroepsprocedures van bestemmingsplannen bij de Raad van State;
Optreden als projectleider voor de te voeren ruimtelijk ordeningsprocedures.
Meedenken en -doen en het delen van jouw kennis met jouw collega’s binnen het speelveld juridisch en beleid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van onze mooie plattelandsgemeente;
Je adviseert en deelt jouw kennis met jouw collega’s op juridisch gebied ten aanzien van controles en klachten;
Je werkt inhoudelijk op de juridische aspecten van handhaving voor het team;
Je vertaalt beleid en wettelijke regelgeving voor de collega’s binnen het team en eventueel andere teams;
Je bent gericht op het toezicht en de handhaving van wettelijke (VTH) en niet wettelijke taken (APV, privaatrecht en overige wetgeving);
Je kunt anticiperen op interne en externe ontwikkelingen;
Je ondersteunt, informeert en adviseert de toezichthouders ten aanzien van het uitvoeren van het gemeentelijk beleid voor het werkterrein van het team;
Je bent een teamplayer, resultaatgericht en analytisch sterk, stressbestendig, flexibel en proactief, creatief in het zoeken naar oplossingen

 

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring