Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Juridisch Adviseur Uitgifte

Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer
Locatie Hoofddorp
Uren 32
Duur opdracht 15-3 tot 15-9
Tarief 80-110
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 16 februari 2021

Opdrachtomschrijving

Wij zijn op zoek naar een ervaren (senior) juridisch adviseur grondzaken die van aanpakken weet. De kandidaat is een allround adviseur met een heldere visie op grondbeleid en weet waarover hij/zij praat als het gaat om verkoop van onroerend goed.

Gemeente Haarlemmermeer, cluster Grond- en Vastgoedzaken

Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt grote dynamiek met zich mee.

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht. Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.
Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Team Grondzaken

Het team bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen. Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota’s en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties (koop en verkoop), uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

Kandidaatomschrijving

Als juridisch adviseur grondzaken heb je een heldere visie op grondbeleid. Je weet waar je over praat als het gaat om verkoop van onroerend goed. Voor jou is het een uitdaging om zo veel mogelijk rendement te halen uit het ondernemen met grond. Je bent een allround adviseur, commercieel gedreven en je bent een kei in onderhandelen op het gebied van grondtransacties (o.a. bedrijventerreinen) en privaatrechtelijke overeenkomsten. De nadruk van je werkzaamheden ligt op de uitgifte van (commerciële) gronden.

Werkzaamheden

 • Het opstellen van anterieure – en koopovereenkomsten;
 • Het voeren van onderhandelingen t.b.v. het opstellen van overeenkomsten;
 • Verkoop van percelen grond/bloot eigendom percelen grond;
 • Uitgifte in erfpacht;
 • Vestigen van opstalrechten;
 • Vestigen van erfdienstbaarheden;
 • (Mede) vorm geven aan het uitgiftebeleid.

Functie-eisen

 • Afgeronde universitaire of HBO opleiding op het gebied van rechten;
 • Een ervaren jurist grondzaken. Commercieel ingesteld en een stevige onderhandelaar. Heeft goed overzicht, is politiek sensitief en weet ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme.
 • Bewezen ervaring als adviseur uitgifte binnen de vastgoedsector van een grote gemeente (project verkoop);
 • Goede vertegenwoordiger wanneer er samengewerkt wordt met externe partijen;
 • Begrijpt zowel de private- als de publieke sector;
 • Is bekend met verschillende vormen van (samenwerkings-)overeenkomsten, o.a. anterieure overeenkomsten;
 • Heeft een heldere en bondige schrijfstijl;
 • Is commercieel ingesteld, een stevige onderhandelaar en scherp in de analyse, waardoor adviezen de nodige impact hebben;
 • Een teamplayer met een klant- en servicegerichte instelling, is onafhankelijk, integer en beschikt over politieke en omgevingssensitiviteit;
 • Je bent, bij voorkeur, bekend met erfpacht.

Interviewplanning

De top 3 wordt door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op woensdag 24 februari tussen 09:00 en 12:00 uur.

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl