(GESLOTEN) jongerenregisseur

Opdrachtgever Gemeente Breda
Locatie Breda
Uren 36
Duur opdracht Vanaf 1-3 tot 31-12
Tarief in overleg
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 12 februari 2021

Omschrijving

Jij zorgt ervoor dat jongeren de juiste ondersteuning krijgen bij vragen en knelpunten bij werk, onderwijs, inkomen en schulden.

Ben jij een empathische probleemoplosser die stevig in zijn schoenen staat en jongeren coacht, enthousiasmeert en stimuleert?

Jongeren hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij hebben vaker een flexibel contract en zijn oververtegenwoordigd in sectoren die sterk conjunctureel gevoelig zijn. Bij economische tegenwind worden jongeren dan ook eerder en harder geraakt dan niet-jongeren. Dit geldt nog sterker voor jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een migrantenachtergrond. Ook voor jongeren die de afgelopen jaren in de schoolbanken hebben doorgebracht en nu voor de opgave staan om een plek op de arbeidsmarkt te veroveren is de situatie verslechterd. Zij kunnen echter geen beroep doen op WW en staan voor een keuze tussen de drie B’s: Bij je ouders blijven wonen, een tijdelijk Bijbaantje zoeken of Bijstand aanvragen.

Een ander deel van de jongere heeft geen recht op een Participatiewet-uitkering, bijvoorbeeld als gevolg van de kostendelersnorm. Weer anderen vragen geen uitkering aan. Hiervoor zijn verschillende redenen: onbekendheid met regelingen, wantrouwen richting de overheid en het stigma dat zij rondom het ontvangen van bijstand ervaren. Deze jongeren raken uit zicht van instanties. Dat hoeft niet altijd erg te zijn: jongeren worden bijvoorbeeld onderhouden door hun ouders en kunnen op deze manier, in ieder geval financieel, een periode van werkloosheid overbruggen.

Ze zien echter ook jongeren waarbij werkloosheid in combinatie met een gebrek aan ondersteuning resulteert in problemen. Denk hierbij aan schulden, psychosociale problematiek, huisvesting en criminaliteit. Een vicieuze cirkel: naarmate de werkloosheid langer duurt nemen de problemen in complexiteit toe, terwijl ook de afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Deze cirkel willen ze doorbreken.

Het Jongerenpunt Breda:

Biedt op een laagdrempelige en outreachende wijze inspiratie, ondersteuning en perspectief aan alle jongeren van 18 tot 27 jaar. De focus van de dienstverlening ligt op het terrein van werk, onderwijs, inkomen en schulden.

Bij ondersteuningsvragen op andere leefgebieden werken ze op basis van gelijkwaardigheid nauw samen met andere partners. Uitgangspunt daarbij is dat ze jongeren niet loslaten totdat de juiste ondersteuning beschikbaar is.

Ze staan voor een sluitende aanpak waarin ze alle jongeren het perspectief van zelfredzaam burgerschap bieden. Waar het in de kern om draait is dat ze niet langer accepteren dat jongeren zonder perspectief ‘op de bank zitten’. In lijn met de European Youth Guarantee verbinden ze ons aan de ambitie dat iedere jongere die in beeld is, binnen 4 maanden OF werkt, OF studeert, OF een passend ondersteuningsaanbod is gedaan. En ze zetten ons in om (kwetsbare) jongeren die nog niet in beeld zijn, actief te benaderen en in beeld te krijgen en te houden.
Je bent onderdeel van het Jongerenpunt, werkt nauw samen met de collega’s binnen het Jongerenpunt en wordt aangestuurd door een coördinator.

Je hebt korte lijnen met andere professionals en vindplaatsen waar signalen over jongeren binnen kunnen komen. Je zorgt ervoor dat netwerkpartners een duidelijk beeld hebben van wat de taken, functies en mogelijkheden van het Jongerenpunt zijn (en vice versa) en waar de grenzen van het Jongerenpunt liggen. Je bent vindbaar en bereikbaar voor netwerkpartners en schakelt flexibel met hen mee om contact met door hen aangedragen jongeren te leggen.

Je levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage aan beleid. Bijvoorbeeld door de organisatie te informeren over relevante trends binnen de doelgroep, door input te leveren over het bestaande aanbod aan ondersteuningstrajecten of door mee te denken over nieuwe trajecten.

Je signaleert organisatorische knelpunten en lost deze zelf op of kaart deze aan binnen de organisatie.

 • Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau bij voorkeur in een sociale richting zoals; Social Work, Sociaal Juridische dienstverlening, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Je bent oprecht geïnteresseerd in jongeren, nieuwsgierig naar hun persoonlijke achtergrond en intrinsiek gemotiveerd en gedreven om hen ondersteuning te bieden.
 • Je weet wie je bent, je hebt lef en staat stevig in je schoenen.
 • Je weet met jouw enthousiasme, de ervaring en kennis die je meeneemt jongeren te motiveren en te inspireren.
 • Ondanks je overtuigingskracht snap je dat jongeren soms niet op jou zitten te wachten of een ander antwoord hadden verwacht. Je bent begripvol, maar laat je niet zomaar door een jongere wegsturen.
 • Je toont respect voor de jongere en neem hem/haar/hun serieus
 • Je bent creatief in je denken en eigenwijs. Je weet de grenzen van de regelgeving en je weet ook waar de rek zit.
 • Je geeft niet zomaar op, ook niet als je te maken krijgt met bureaucratie of door organisaties van het kastje naar de muur lijkt te worden gestuurd. Het resultaat telt.
 • Je bent integer, realistisch en betrouwbaar. Je doet geen toezeggingen die je niet waar kunt maken.
 • Je bent intern kritisch en extern loyaal.
 • Je bent zelfstandig, maar weet de aansluiting met het team te behouden.
Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl