Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Jongerencoach

Opdrachtgever Gemeente Peel en Maas
Locatie Peel en Maas
Uren 35
Duur opdracht Van 1-4-2021 t/m 1-4-2022 | Optie verlenging: 4 x 6 maanden
Tarief 55-65
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 22 maart 2021

Omschrijving

Wat doet team Werk Inkomen Jeugd en Zorg?

De medewerkers van het team staan voor een maatschappij waarin iedereen een menswaardig bestaan kan opbouwen en behouden. De functie van jongerencoach zal gepositioneerd worden binnen het cluster Werk en Inkomen. De medewerkers van het cluster Werk en Inkomen verstrekken enerzijds inkomensvoorzieningen en anderzijds ondersteunen zij burgers op het gebied van (arbeids)re-integratie. Indien noodzakelijk kunnen via het minimabeleid extra middelen worden ingezet. De Jongerencoach zal binnen het gehele team bewegen, dus ook veel met de clusters Jeugd & Onderwijs en Zorg & Ondersteuning te maken zal hebben. Vanaf 2017 hebben we hiervoor een multidisciplinair overleg ingericht specifiek voor kwetsbare jongvolwassenen.

Wie zoeken wij?

De Jongerencoach is specifiek verantwoordelijk voor het realiseren van de uitstroomdoelstellingen van de gemeente Peel en Maas ten aanzien van kwetsbare jongeren. Speciale aandacht gaat uit naar jongeren die het minimumloon niet kunnen verdienen. Vanaf 2015 wordt aan deze jongeren met (nog te ontwikkelen) arbeidsvermogen, geen Wajong meer toegekend. In plaats van UWV heeft de gemeente nu de verantwoordelijkheid t.a.v. hun (arbeids)re-integratie en waar aan de orde een inkomensvoorziening.

Wij zoeken een zeer gedreven, enthousiaste en creatieve medewerker die in een vroegtijdig stadium de verbinding legt met voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs en entreeopleidingen om de stap van school naar passend (gesubsidieerd) werk of ontwikkelgericht dagbesteding van jongeren mede te begeleiden.

Bij jongeren gebeurt er vaak veel rond hun 18e, op alle leefgebieden. Een wereldmatch qua werk of dagbesteding wordt pas duurzaam als er rust is op die leefgebieden, daarin denk je mee. Je beweegt je hiervoor in een setting van meerdere wetgevingen en professionals binnen het Sociaal Domein.

Je onderzoekt de mogelijkheden van jongeren op het gebied van (gesubsidieerd) werk of dagbesteding. Hiertoe voer je gesprekken met jongeren en/of hun netwerk (school, ouders, UWV, begeleiders etc.). Vervolgens maak je een plan van aanpak dat getuigt van kansen zien en durven te gebruiken. Je blijft sturen op door ontwikkelen van werknemers- en vakvaardigheden van jongeren en gelooft in nieuwe kansen die daardoor zullen ontstaan.
De succesfactoren om jouw rol goed in te kunnen vullen zijn daadkracht, een heel actieve houding ‘om het werk zelf op te gaan halen’, onderhandelings- en uiteraard communicatieve vaardigheden.

Kandidaatomschrijving

  • Je beschikt over uitstekende sociale- en contactuele eigenschappen, kunt mensen motiveren en activeren.
  • Je bent inventief, creatief, zelfstandig en zoekt (pro)actief de samenwerking met collega’s en derden op.
  • Je beschikt over een HBO werk-/denkniveau en minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
  • Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan jouw werkomgeving en bent constant op zoek naar maatwerkuitdagingen waarbij je niet bang bent om minder gebaande paden te betreden.
  • Je bent een duizendpoot die resultaatgericht en met oog voor verhoudingen en doelstellingen aanstuurt op een gezamenlijk resultaat, waarbij je dwarsverbanden kunt leggen tussen verschillende beleidsterreinen.

Interviewplanning

Gemeente Peel en Maas nodigt 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op 26 maart 2021.

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl