Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Financieel adviseur gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever Gemeente Amersfoort
Locatie Amersfoort
Uren 20
Duur opdracht Van 13-6-2021 t/m 30-12-2022
Tarief 105-135
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 7 mei 2021

Opdrachtomschrijving

In verband met de grote ambities met betrekking tot de binnenstedelijke opgaves, zoeken wij voor het project Kop van Isselt een zeer ervaren (senior) financieel adviseur gebiedsontwikkeling.

Langs Eem en Spoor

Amersfoort kent een grote (binnenstedelijke) woningbouwopgave. Een groot deel van deze opgave zal landen in het gebied ‘Langs Eem en Spoor’. Dit gebied ‘Langs Eem en Spoor’ bestaat uit vijf grote deelgebieden die tegen het stadscentrum gelegen zijn. Dit zijn Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Ieder deelgebied bevindt zich in een eigen stadium van ontwikkeling. Er kunnen in totaal zo’n 4.000 woningen toegevoegd worden in de verschillende projecten in deze deelgebieden (gecombineerd met overige functies). Dit biedt de kans om een nieuw uniek bruisend gebied toe te voegen met functies als wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De vijf deelgebieden dienen in samenhang en integraal ontwikkeld te worden. En moeten daarbij de omliggende wijken versterken in plaats van uithollen.

De financieel adviseur gebiedsontwikkeling zal ingezet worden op het deelproject Kop van Isselt.

Kop van Isselt

In het deelgebied Kop van Isselt heeft de gemeente begin 2020 een intentieovereenkomst gesloten met een groot deel van de grondeigenaren. Hierin hebben grondeigenaren en gemeente, met elkaar afgesproken gezamenlijk te onderzoeken of we tot een uitvoerbaar Ontwikkelkader voor de integrale herontwikkeling van de Kop van Isselt kunnen komen. Deze zal naar verwachting medio 2021 door de raad worden vastgesteld. Onderdeel daarbij is ook een aanzet op hoofdlijnen van de samenwerkingsvorm met de overige eigenaren in het gebied en een doorkijk naar de bijbehorende (financiële) afspraken die passen bij een integrale ontwikkeling, zoals het toedelen van het programma, verdelen van de kosten en afspraken over de collectieve opgaves. Dit zal in 2021 verder geformaliseerd worden, eerst in een Raamovereenkomst en vervolgens in een Samenwerkingsovereenkomst.
Tegelijkertijd zal de planvorming van de ontwikkelvelden die als eerste aan bod kunnen komen, doorgaan. Na het vaststellen van het Ontwikkelkader zal in 2021 ook de verder benodigde planologische procedure opgestart worden.

De financieel adviseur gebiedsontwikkeling wordt vooralsnog ingehuurd door de gemeente, maar is ook adviseur een vraagbaak voor de andere grondeigenaren die de eerder genoemde intentieovereenkomst hebben ondertekend. Het gezamenlijk realiseren van een mooi plan is het hoofddoel.

 

Kandidaatomschrijving

We zoeken een senior financieel adviseur gebiedsontwikkeling met zeer ruime ervaring met gebiedsontwikkeling en in het bijzonder met grotere binnenstedelijke opgaves met een hoogstedelijke dichtheid.

Ervaring in gebiedsontwikkeling met externe partijen ( grondeigenaren/projectontwikkelaars) en met bijzondere vormen van samenwerking (waarbij alle mogelijkheden van een PPS tot een bouwclaim-model nog open staan), is noodzakelijk.

De betreffende persoon moet voorts een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen hebben.

Hij / zij zal een grote rol hebben binnen de werkgroep Financiën, waarin gemeente en overige eigenaren werken aan een financieel haalbaar plan, met voldoende kwaliteit, en bijbehorende samenwerkingsafspraken maken.
Hiermee is hij / zij aanspreekpunt voor zowel de gemeente als de overige grondeigenaren.

Samenvattend zoeken wij een zeer ervaren financieel adviseur gebiedsontwikkeling met uitstekende procesmatige en communicatieve vaardigheden, met ruime ervaring met soortgelijke binnenstedelijke vraagstukken en samenwerkingsverbanden met partijen en met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.

Hoofdtaken

  • adviseren van zowel gemeente als grondeigenaren op gebied van financiële haalbaarheid, afspraken over verdelen van kosten en opbrengsten (evt kostenverhaal) en samenwerkingsvormen;
  • adviseren van zowel gemeente als grondeigenaren op gebied van collectieve thema’s binnen hoogstedelijke ontwikkeling (denk aan mobiliteit, duurzaamheid en energie);
  • in samenwerking met jurist werken aan afspraken voor Raamovereenkomst en Samenwerkingsovereenkomst derden bepalen en uitvoeren van de communicatiestrategie voor het project;

Interviewplanning

De verificatiegesprekken met de top-3 kandidaten worden gepland op 28 mei 2021 (via MS Teams).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl