Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Deelprojectleider ‘Toegang en Regie op uitstroom Jeugdhulp’

Opdrachtgever Gemeente Amstelveen
Locatie Amstelveen
Uren 32
Duur opdracht 8-3 tot 31-12
Tarief 80-95
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 19 februari 2021

Opdrachtomschrijving

De afgelopen jaren zijn de kosten van de jeugdhulpverlening voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer fors toegenomen. In de tweede helft van 2020 is onderzoek gedaan naar de achtergronden daarvan. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek is een ‘Plan van aanpak Zicht en Grip op Jeugdhulp 2021’ voor Amstelveen/Aalsmeer opgesteld. Bedoeling van dit plan van aanpak is drieledig:

  • verbetering van de control op de ontwikkeling van de Jeugdhulp;
  • ontwikkeling van instrumenten om te kunnen sturen op financiële ontwikkelingen;
  • voorbereiding van de organisatie op uitvoering Jeugdhulp in de nieuwe contractperiode per 1 januari 2022.

In het plan van aanpak zijn de volgende 4 prioriteiten benoemd voor 2021:

1. Informatievoorziening
2. Toegang en regie op uitstroom Jeugdhulp
3. Aanbesteding
4. Contractmanagement

Deze prioriteiten zijn globaal uitgewerkt in 18 projecten. Voor de uitvoering van het plan van aanpak wordt een projectorganisatie ingericht. Naast een generiek projectleider, een deelprojectleider voor de Aanbesteding en project-ondersteuning bestaat de projectorganisatie uit drie deelprojectleiders voor de aandachtsgebieden ‘Informatiehuishouding’, ‘Toegang en regie op uitstroom Jeugdhulp’ en ‘Implementatie aanbesteding en contractmanagement’.

Wij zijn per direct op zoek naar een deelprojectleider ‘Toegang en Regie op uitstroom Jeugdhulp’ voor minimaal 28 uur per week. De deelprojectleider Toegang en Regie op uitstroom Jeugdhulp krijgt de volgende taken: Aansturing van de 7 deelprojecten binnen het aandachtsgebied ‘Toegang en Regie op uitstroom Jeugdhulp’:

– Ontwikkeling afwegingskader voorzieningenniveau jeugdhulp
– Standaardisatie werkproces voor diagnose/screening hulpvraag
– Standaardisatie werkproces voor keuze hulpaanbod/zorgaanbieder
– Implementatie pilot Praktijkondersteuning huisarts GGZ jeugd
– Standaardisatie werkproces voor afsluiting/monitoring/casusregie
– Bestaande beschikkingen screenen op mogelijkheid afsluiting
– Herijking taken/rollen functie jeugdhulpverlener

Verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en realisatie van de deelprojecten binnen het aandachtsgebied.
Bijdragen aan een 6-wekelijkse voortgangsrapportage voor bestuurders en directie.
Afstemming met medewerkers en/of leidinggevenden binnen de organisatie over raakvlakken tussen de deelprojecten en andere activiteiten binnen de organisatie, verbinden van beleid/inhoud, bestuur, uitvoering en business intelligence.
Overdracht van de resultaten van het project naar de lijnorganisatie.

De opdracht loopt tot 31 december 2021, er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.

Kandidaatomschrijving

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen het aandachtsgebied ‘Toegang en Regie op uitstroom Jeugdhulp/zorg’ binnen een gemeentelijke organisatie.
  • Minimaal 5 jaar ervaring met projectmatig werken en de daaraan verbonden systemen en methodieken.
  • Ervaring met de werking van geautomatiseerde gegevensverwerking.

Over Daerom!

Daerom! bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Vanuit ons organisch kennis en netwerkorganisatie werken samen met freelance professionals en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband, hetzij direct bij ons, of op basis van gewerkte uren via onze payroll partners. U krijgt van ons altijd feedback! Wij beoordelen elke aanmelding en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij vanzelfsprekend om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt! Reacties ontvangen wij via de daarvoor bedoelde button graag voorzien van een CV in Word-formaat en een korte motivatie. Als wij verder met u het offertetraject ingaan kunnen wij u vragen om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken! Vanzelfsprekend krijgt u uw CV alvorens bij de opdrachtgever in te dienen nog een keer te zien, zodat u ook weet hoe u naar de opdrachtgever gepresenteerd wordt.

 

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl