Coördinator Zaakadministratie

Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord
Locatie 's-Hertogenbosch
Uren 36-40
Duur opdracht Van 1-2-2019 t/m 31-12-2019
Uurtarief 90-110
ContactpersoonLydia Binnendijk
E-maill.binnendijk@daerom.nl
Telefoon06-14640343
Reactietermijntot 10 december 2018

De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burger en bedrijven in Brabant Noord.

De Omgevingsdienst Brabant Noord is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. De uitvoeringstaken op het gebied van milieu van de provincie Noord-Brabant en 16 deelnemende gemeenten zijn in deze organisatie verenigd. Naast de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) verricht de ODBN ook vele verzoektaken. De genoemde deelnemers zijn niet alleen eigenaar, maar ook opdrachtgever en toezichthouder. De ODBN is een Gemeenschappelijke Regeling en geeft vanuit 2 locaties, Cuijk en ’s-Hertogenbosch, invulling aan de uitvoeringstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving. Bij de ODBN werken bijna 200 mensen (175 fte). Voor het cluster Zaakadministratie zoekt de ODBN  een interim Coördinator.

Het cluster bestaat uit 3 disciplines: Intake, Verzending en Documentaire InformatieVoorziening (DIV).
Voor de coördinator ligt er een urgente en grote opgave om de zaakadministratie op orde te brengen door onder andere:

  • een visie op informatiebeheer, archiefbeheer en zaakgericht werken te ontwikkelen en te vertalen naar uitvoerbare praktijkplannen;
  • de werkprocessen door te ontwikkelen en
  • de kennis van de medewerkers op het gebied van zaakadministratie te vergroten.

Kandidaatomschrijving

De Coördinator Zaakadministratie is een inhoudsdeskundige, die zowel op strategisch als op tactisch niveau inzicht en interesse heeft in zowel de breedte als in de verdieping van het vak. Naast de verantwoordelijkheid over het team ligt de nadruk op het ondersteunen van het informatie- en archiefbeheer binnen het ketenproces dat van toepassing is op de ODBN met zijn opdrachtgevers. Je bent in staat om veranderingen op een zorgvuldige manier door te voeren. Goede contactuele eigenschappen zijn een vereiste, evenals het makkelijk kunnen schakelen op alle niveaus. Verbinding kunnen maken met collega’s om te motiveren tot samenwerken en betere prestaties komt voort vanuit natuurlijk leiderschap. Je hebt een praktische instelling en steekt zelf ook de handen uit de mouwen. Kennis van het werkveld én de complexiteit op archiefgebied bij omgevingsdiensten zijn een pré.

Functie eisen

  • HBO werk- en denkniveau.
  • Ervaring in het leidinggeven aan, inspireren en motiveren van een team van 25-30 medewerkers, waarvan het grootste deel op MBO niveau functioneert.
  • Brede en deels specialistische kennis van relevante ontwikkelingen, procedures, voorschriften, wet- en regelgeving, methoden en technieken op het vakgebied informatiebeheer, zaakgericht werken en archiefbeheer.
  • Kennis van en ervaring met het werken met digitale informatiesystemen.
  • Ruime kennis van ervaring met leidinggeven in een uitvoeringsorganisatie.
  • Ruime kennis van ervaring met leidinggeven in een uitvoeringsorganisatie opgedaan binnen de rijks, provinciale en/of lokale overheid, dan wel binnen een andere politiek bestuurlijke omgeving (pré).
  • Ervaring met het coachend leiding geven (pré).

Gespreksplanning

Gesprekken staan gepland op 19 december 2018.

Direct soliciteren

* verplicht


Klik hier voor onze privacyverklaring

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring