Deze opdracht is niet meer beschikbaar/ Coördinator Team Online

Opdrachtgever Gemeente Westland
Locatie Naaldwijk
Uren 36
Duur opdracht zsm voor 4 maanden. 2x4 maanden verlenging
Tarief 70-79
ContactpersoonJan Martin Monster
E-mailj.monster@daerom.nl
Telefoon06-81054382
Reactietermijntot 27 september 2021

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. De afgelopen jaren zijn met en door het team Online veel ontwikkelingen in gang gezet. Deze lijn willen we vasthouden.

Opdracht
In de functie van Coördinator Team Online vervul je een belangrijke verbindende rol tussen de clusters Ruimte, Beleid en (met name) Dienstverlening, het team Communicatie en de afdeling I&A. Je onderhoudt contacten met alle partijen en zorgt voor afstemming en draagvlak. De lijnen tussen jou en je opdrachtgevers zijn kort. Je schakelt gemakkelijk van strategisch naar operationeel niveau en terug. Tegelijkertijd hou je de grote lijnen in de gaten: je begrijpt hoe de dienstverlening van de gemeente digitaliseert en wat daarvoor nodig is. Je bent verantwoordelijk voor:

– Online presentatie en communicatie van de gemeente Westland (diverse websites en op social media)
– Optimaal presteren van team online
– Zorgen voor aansluiting op de I&A IT-portfolio en samenwerking in ICT-projectgroepen
– Website- en contentbeheer (door)ontwikkelen en uitvoeren
– Social (media)strategie (door)ontwikkelen en uitvoeren in de vorm van een newsroom
– Advisering over de ontwikkeling van de digitale dienstverlening (e-diensten en formulieren) en klantreisoptimalisatie
– Webanalyse en -monitoring van websites en social kanalen met SiteImprove
– Naleving van de Europese richtlijnen met betrekking tot toegankelijkheid (WCAG 2.1 AA).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 79,30 (schaal 10) en reiskosten, exclusief btw.

Gunningscriteria (weging)
2. Een afgeronde opleiding op het gebied van communicatie (15 punten).
3. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring in een coördinerende/leidinggevende functie in de afgelopen 5 jaar (Duidelijk benoemd in het CV) (25 punten).
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met online communicatie (Duidelijk benoemd in het CV middels een toelichting) (25 punten).
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie de afgelopen 4 jaar (25 punten).
6. Je bent bereidt om bij wederzijdse tevredenheid na de periode van inhuur incl. verlengingen kosteloos in dienst te treden bij de gemeente Westland (10 punten).

Direct solliciteren

Terugbel formulier

Klik hier voor onze privacyverklaring

Daerom! maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl